Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6389
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949-02-11–1949-02-17 posėdžio protokolo fragmentas. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-02-17 Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės 8-osios kuopos vado Jono Kluonio-Jakučio raportas rinktinės vadui apie tai, kad 1949 m. kovo 13 d. enkavėdistai užpuolė bunkerį 1949-02-17 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 11–17 d. posėdžio protokolas 1949-02-17 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 11–17 d. posėdžio protokolas. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip kaip 1949-02-17 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo pirmininko Jono Žemaičio-Vytauto nurodymas LLKS Tarybos nariams dėl 1949-01-25 rašto Nr. 15 priedo dalinių pakeitimų 1949-02-17 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracija 1949-02-16 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos kreipimasis į sąjūdžio dalyvius „Kovos broliai ir sesės“ 1949-02-16 Atsišaukimai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos kreipimasis „Kovos broliai ir sesės“, informuojantis apie 1949 m. vasario mėn. įvykusį partizanų vadų sąskrydį 1949-02-16 Atsišaukimai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo pirmininko adjutanto Petro Bartkaus-Žadgailos pranešimas Jurgiui Krikščiūnui-Rimvydui apie jam suteiktą kapitono laipsnį 1949-02-16 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo pirmininko adjutanto Petro Bartkaus-Žadgailos pranešimas Vaclovui Voveriui-Žaibui apie jam suteiktą leitenanto laipsnį 1949-02-16 Veiklos dokumentai