Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 3933
Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono partizanų karo lauko teismo posėdžio, įvykusio 1946 m. gruodžio 17 d., protokolas 1946-12-31 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono 2-ojo būrio partizanų karo lauko teismo posėdžio, įvykusio 1946 m. gruodžio 31 d., protokolas 1946-12-31 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio vado Jono Krajausko-Snaiperio rinktinės vadui siunčiamos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus gruodžio 16–31 d. 1946-12-31 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado pavaduotojo Adolfo Baublio-Vyto pranešimas rinktinės vadui apie MVD kariuomenės judėjimą 1946-12-31 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado pavaduotojo Adolfo Baublio-Vyto rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siųsto Juozo Šilansko prašymo lydraštis 1946-12-30 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado pavaduotojo Adolfo Baublio-Vyto rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siųsto Roko Stankausko prašymo lydraštis 1946-12-30 Veiklos dokumentai [Dainavos apygardos Merkio rinktinės] partizano Audros (slap.) parengtos žinios apie priešo veiksmus 1946 m. gruodžio 25 ir 26 d. 1946-12-30 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado pavaduotojo Adolfo Baublio-Vyto rinktinės vadui siunčiamo 2-ojo būrio skyrininko [Petro Vaitkaus]-Genio pranešimo lydraštis 1946-12-30 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado pavaduotojo Adolfo Baublio-Vyto pranešimas rinktinės vadui apie 2-ojo būrio partizano [Boliaus Poškaus]-Naro žūties 1946 m. gruodžio 27 d. Varėnos aps. Varėnos vls. Mergežerio k. aplinkybes 1946-12-30 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono 2-ojo būrio vado Adolfo Baublio-Vyto prašymas rinktinės vadui laikraštyje „Mylėk Tėvynę“ paskelbti užuojautą žuvusio partizanų [Boliaus Poškaus]-Naro artimiesiems 1946-12-30 Veiklos dokumentai