Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4276
Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-02-14 padėka 2-ojo bataliono 2-ojo būrio 2-ojo skyriaus vadui Linui (slap.) už sveikinimą Kalėdų švenčių proga. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-02-14] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1-ojo bataliono 2-ojo būrio vadui siųstų rekvizicinių kvitų 1947-02-14 lydraštis. Nuorašas Nuorašas padarytas [1947-02-14] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-02-14 raštas 2-ojo bataliono vadui dėl drausmės baudų knygos pildymo ir bausmių rykštėmis taikymo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-02-14 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-02-13 pasiūlymas Dainavos apygardos vadui Dominykui Jėčiui-Ąžuoliui nustatyti naują tarpusavio pranešimų šifrą. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-02-13] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-02-13 prašymas Dainavos apygardos vadui Dominykui Jėčiui-Ąžuoliui paskirti Merkio rinktinės Partizanų apdovanojimo tarybos narius. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-02-13] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago Dainavos apygardos vadui Dominykui Jėčiui-Ąžuoliui siųsto Partizanų fondo nuostatų projekto 1947-02-13 lydraštis. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-02-13] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago apygardos vadui Dominykui Jėčiui-Ąžuoliui siųstų pažymėjimų pavyzdžių 1947-02-13 lydraštis. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-02-13] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-02-12 raštas Dzūkų rinktinės Geležinio Vilko grupės vadui Vaclovui Voveriui-Žaibui dėl ribos tarp Merkio rinktinės ir Geležinio Vilko grupės veikimo teritorijų nustatymo. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-02-12] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono 1-ojo būrio [vado] Juozo Balčiaus-Banaičio pranešimas rinktinės vadui apie padėtį 2-ojo skyriaus veikimo teritorijoje 1947-02-12 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago [apygardos štabo] Spaudos ir propagandos skyriaus viršininkui [Vincui Juozaičiui]-Vyturiui siųstų atsišaukimų 1947-02-12 lydraštis. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-02-12] Veiklos dokumentai