Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6129
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) atsišaukimas „Kolchozų reikalu“, raginantis užkirsti kelią kolektyvizacijai 1949 m. vasaris–gegužė Atsišaukimai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) kreipimasis „Į lietuvių tautos išdavikus“, raginantis juos stoti į kovą su okupantais Ne anksčiau kaip 1949 m. vasaris Atsišaukimai [Vytauto apygardos] dalinio vado paskutiniojo įspėjimo piliečiui, vykdančiam Lietuvos laisvės kovos sąjūdžiui (LLKS) kenkiančią veiklą, blankas Ne anksčiau kaip 1949 m. Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) atsišaukimas „Kolchozų reikalu“, raginantis užkirsti kelią kolektyvizacijai. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) atsišaukimas „Į lietuvių tautos išdavikus - judus“, raginantis juos stoti į kovą su okupantais 1949 m. vasaris–gegužė Atsišaukimai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) kreipimasis „Pavergtosios Lietuvos lietuviai mokytojai!“ 1949–1951 m. Veiklos dokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės partizanai Marijampolės aps. Liudvinavo vls., Dalgynės (Mozūrgirės) miške Tauro apygardos Vytauto rinktinės partizanai Marijampolės aps. Liudvinavo vls., Dalgynės (Mozūrgirės) miške Fotodokumentai Prisikėlimo apygardos štabo viršininko Bronislovo Liesio-Nakties parengtos bolševikinę valdžią diskredituojančios žinios 1949-01-31 Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės vado Vinco Žaliaduonio-Dijakomo 1949-01-30 įsakymas Nr. 3 dėl tinkamų žmonių parinkimo spaudos platinimui, raštų rašymo rašalu. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-01-30 Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės štabo instrukcija dėl pogrindinės spaudos platinimo 1949-01-30 Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės vado Vinco Žaliaduonio-Dijakomo raportas apygardos vadui dėl partizanų, kuriems siūloma suteikti puskarininkio ir jaunesniojo puskarininkio laipsnį, pristatymo 1949-01-30 Veiklos dokumentai