Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 3757
Dainavos apygardos laikraštis "Tėvų keliais" 1946-12-07 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-12-06 nurodymas partizanui Briedžiui (slap.) laikytis partizanų drausmės. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-12-06] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės Merkinės bataliono partizano Karvelio (slap.) žūties 1945 m. liepos mėn. aplinkybių aprašymas 1946-12-06 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės Merkinės bataliono partizano Smauglio (slap.) žūties 1945 m. spalio mėn. aplinkybių aprašymas 1946-12-06 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės partizano Vėtros (slap.) žūties 1946 m. birželio 7 d. aplinkybių aprašymas 1946-12-06 Veiklos dokumentai Partizano Jono Stačioko-Liepos žūties 1945 m. kovo 30 d. Alytaus aps. Alovės vls., Nemunaičio k. apylinkėse aplinkybių aprašymas 1946-12-06 Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės partizano Dainiaus (slap.) žūties 1945 m. gruodžio 6 d. Alytaus aps. Merkinės vls. Galintėnų k. aplinkybių aprašymas 1946-12-06 Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės partizano Raudonio (slap.) žūties 1945 m. gruodžio 6 d. Alytaus aps. Merkinės vls. Galintėnų k. aplinkybių aprašymas 1946-12-05 Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės partizano Desanto (slap.) žūties 1945 m. gruodžio 6 d. Alytaus aps. Merkinės vls. Piliakalnio k. aplinkybių aprašymas 1946-12-05 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės partizano Vaclovo Remeikos-Jockaus žūties 1945 m. rugsėjo 16 d. Alytaus aps., Subartonių miške aplinkybių aprašymas 1946-12-05 Veiklos dokumentai