Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6129
Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės partizano Žaibo (slap.) [1948‒1949 m.] eilėraštis. Nuorašas Nuorašas darytas 1949-02-09 Eilėraščiai, dainos, maldos Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės partizano Žaibo (slap.) [1948‒1949 m.] eilėraštis. Nuorašas Nuorašas darytas 1949-02-08 Eilėraščiai, dainos, maldos Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Gedimino tėvūnijos vado įsakymas Nr. 6 dėl apygardos vado sveikinimo šv. Kalėdų proga paskelbimo ir leidimo partizanams dėvėti Sužeidimo ženklą 1949-02-08 Veiklos dokumentai [Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo] 1946–1947 m. parengti Lietuvos bendrojo pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) pagrindiniai programiniai ir organizaciniai nuostatai. Nuorašas Nuorašas darytas 1949-02-03 Veiklos dokumentai Lietuvos bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) pagrindiniai programiniai ir organizaciniai nuostatai. Nuorašas Nuorašas darytas 1949-02-03 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) kreipimasis „Į lietuvių tautos išdavikus“, raginantis juos stoti į kovą su okupantais Ne anksčiau kaip 1949 m. vasaris Atsišaukimai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Juozo Baltrušaičio-Tigro 1949-02-02 įsakymas Nr. 1 dėl žuvusių partizanų išbraukimo iš rinktinės partizanų sąrašų, atleidimo iš pareigų ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-02-02 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės partizanai Marijampolės aps. Liudvinavo vls., Dalgynės (Mozūrgirės) miške 1949 m. vasaris Fotodokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės partizanai Marijampolės aps. Liudvinavo vls., Dalgynės (Mozūrgirės) miške 1949 m. vasaris Fotodokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės partizanai Marijampolės aps. Liudvinavo vls., Dalgynės (Mozūrgirės) miške 1949 m. vasaris Fotodokumentai