Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4276
Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Daumanto 1947-02-25 įsakymas Nr. 10 dėl karinio laipsnio suteikimo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-02-25 Veiklos dokumentai [Dainavos apygardos Merkio rinktinės] skyrininko Ūselio (slap.) siunčiamo Varėnos aps. Pilvingio k. šnipų sąrašo lydraštis 1947-02-25 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės skyrininko [Broniaus Burneikos]-Ūselio pranešimas rinktinės vadui apie skyriaus ryšininko Sakalo (slap.) žūtį 1947 m. vasario 16 d. Varėnos aps. Merkinės vls. Kampų k. 1947-02-25 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės skyrininko [Broniaus Burneikos]-Ūselio pranešimas rinktinės vadui apie partizanų Jono Krajausko-Snaiperio, Broniaus Bucevičiaus-Savanorio ir [Broniaus Čapliko]-Murino žūtį 1947 m. vasario 7 d. Varėnos aps. Merkinės vls. Pieriškių k. ir kt. 1947-02-25 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono partizanų karo lauko teismo posėdžio, įvykusio 1947 m. vasario 23 d., protokolas 1947-02-23 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Geležinio Vilko grupės vado Vaclovo Voverio-Žaibo pranešimas Merkio rinktinės vadui apie grupės partizanais apsimetančius [MGB] provokatorius 1947-02-22 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos laikraštis "Aukuras" Nr. 1 1947-02-20 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Tauro apygardos laikraštis "Laisvės žvalgas" Nr. 5(50) 1947-02-20 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai [Dainavos apygardos] štabo laikraštis „Aukuras“, Nr. 1 1947-02-20 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Tauro apygardos Geležinio Vilko 6-osios kuopos vado Sakalo (slap.) raportas apie kuopos būrių suformavimą, apginklavimą, slėptuvių įsirengimą ir kt. 1947-02-19 Veiklos dokumentai