Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6149
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo pirmininko adjutanto Petro Bartkaus-Žadgailos pranešimas Pietų Lietuvos srities vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui apie jo apdovanojimą II-jo laipsnio Laisvės kovos kryžiumi su kardais 1949-02-16 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo pirmininko adjutanto Petro Bartkaus-Žadgailos pranešimas Pietų Lietuvos srities vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui apie jam suteiktą partizano majoro laipsnį 1949-02-16 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracija. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-02-16 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949-02-16 deklaracija. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-02-16 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos kreipimasis „Kovos broliai ir sesės“, informuojantis apie 1949 m. vasario mėn. įvykusį partizanų vadų sąskrydį 1949-02-16 Atsišaukimai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) 1949-02-16 aktas, kuriuo Pietų Lietuvos srities vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui suteikiamas majoro laipsnis. Dublikatas Dublikatas darytas [1949-02-16] Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracija 1949-02-16 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos deklaracija 1949-02-16 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) 1949-02-16 aktas, kuriuo partizanų vadams ir štabų nariams suteikiamas kapitono laipsnis. Dublikatas Dublikatas darytas [1949-02-16] Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) 1949-02-16 aktas, kuriuo partizanų vadams ir štabų nariams suteikiamas leitenanto laipsnis. Dublikatas Dublikatas darytas [1949-02-16] Veiklos dokumentai