Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4176
Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago [apygardos štabo] Spaudos ir propagandos skyriaus viršininkui [Vincui Juozaičiui]-Vyturiui siųstų atsišaukimų 1947-02-12 lydraštis. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-02-12] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono 1-ojo būrio [vado] Juozo Balčiaus-Banaičio pranešimas rinktinės vadui apie 1947 m. vasario 9 d. rinkimų į LSSR Aukščiausiąją tarybą eigą 2-ojo skyriaus veikimo teritorijoje 1947-02-12 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-02-12 sveikinimas Geležinio Vilko grupės vadui Vaclovui Voveriui-Žaibui Naujųjų metų proga. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-02-12] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-02-12 raštas apygardos vadui Dominykui Jėčiui-Ąžuoliui apie gautus Segijaus Staniškio-Antanaičio ir Antano Kulikausko-Daktaro laiškus ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-02-12] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono 2-ojo būrio 2-ojo skyriaus skyrininko [Prano Svirsko]-Lino pranešimas rinktinės vadui apie priežastis, dėl kurių laiku negrąžinti aukų lapai, 1947-01-13 bunkeryje kilusį gaisrą, kurio metu buvo sunkiai sužaloti partizanai Ūla (slap.) ir Gardinas (slap.) ir kt. 1947-02-11 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono 2-ojo būrio partizanų karo lauko teismo posėdžio, įvykusio 1947 m. vasario 11 d., protokolas 1947-02-11 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Daumanto 1947-02-11 įsakymas Nr. 2 dėl rinkimų į SSRS Aukščiausiąją Tarybą baikotavimo, bausmių taikymo rinkimuose dalyvavusiems asmenims. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-02-11 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Daumanto įsakymas Nr. 2 dėl rinkimų į SSRS Aukščiausiąją Tarybą baikotavimo, bausmių taikymo rinkimuose dalyvavusiems asmenims 1947-02-11 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Daumanto 1947-02-10 įsakymas Nr. 1 dėl pasipriešinimo sovietinei kolonizacijai ir žemės ūkio kolektyvizacijai. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-02-10 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Daumanto įsakymas Nr. 1 dėl pasipriešinimo sovietinei kolonizacijai ir žemės ūkio kolektyvizacijai 1947-02-10 Veiklos dokumentai