Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6084
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos nutarimas dėl kovos su nesaikingu alkoholio vartojimu 1949-02-16 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) 1949-02-16 aktas, kuriuo Juozui Vitkui-Kazimieraičiui ir Juozui Kasperavičiui-Visvydui suteikiamas Laisvės kovotojo Karžygio vardas ir jie apdovanojimi I laipsnio Laisvės kovos kryžiumi su kardais. Nuorašas Nuorašas darytas [1949-02-16] Veiklos dokumentai [Kęstučio apygardos Butageidžio rinktinės] laikraštis „Laisvoji Lietuva“, Nr. 35 1949-02-16 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) atsišaukimas „Į lietuvių tautos išdavikus" [1949-1950 m.] Atsišaukimai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) 1949-02-16 aktas, kuriuo LLKS Tarybos prezidiumo pirmininkui Jonui Žemaičiui-Vytautui suteikiamas generolo laipsnis. Dublikatas Dublikatas darytas [1949-02-16] Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos deklaracija 1949-02-16 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos nutarimas dėl kovos su nesaikingu alkoholio vartojimu 1949-02-16 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos laikraštis "Laisvės rytas" 1949-02-16 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949-02-16 nutarimas dėl kovos su nesaikingu alkoholio vartojimu. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-02-16 Veiklos dokumentai Partizano pasižadėjimo nevartoti stipriųjų alkoholinių gėrimų blankas (Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949-02-16 nutarimo dėl kovos su nesaikingu alkoholio vartojimu priedas). Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-02-16 Veiklos dokumentai