Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4017
Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Žaliuko 1947-01-11 įsakymas Nr. 2 dėl Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1946-12-26 įsakymo Nr. 39 paskelbimo, Vytauto rinktinės partizanų perėjimo į Geležinio Vilko rinktinę. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-01-11 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Žaliuko 1947-01-11 įsakymas Nr. 2 dėl Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1946-12-26 įsakymo Nr. 39 paskelbimo, Vytauto rinktinės partizanų perėjimo į Geležinio Vilko rinktinę. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-01-11 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Žaliuko įsakymas Nr. 2 dėl Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1946-12-26 įsakymo Nr. 39 paskelbimo, Vytauto rinktinės partizanų perėjimo į Geležinio Vilko rinktinę 1947-01-11 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės laikraštis "Už tėvų žemę" Nr. 1(33) 1947-01-11 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai [Partizanams] išduotų maisto produktų sąrašas 1947 m. sausis–balandis Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Žaliuko 1947-01-10 įsakymas Nr. 1 dėl Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo [1946 m.] įsakymo Nr. 38 paskelbimo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-01-10 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Žaliuko 1947-01-10 įsakymas Nr. 1 dėl Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo [1946 m.] įsakymo Nr. 38 paskelbimo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-01-10 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Žaliuko įsakymas Nr. 1 dėl Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo [1946 m.] įsakymo Nr. 38 paskelbimo 1947-01-10 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio vado pranešimas rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui apie [Alytaus aps. Seirijų vls. Juozapavičių k.] gyventoją Jadvygą Biliūtę 1947-01-10 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono [2-ojo būrio vado] Vinco Ivanausko-Gegučio pranešimas rinktinės vadui apie 1946 m. guodžio 8 d. į priešo rankas patekusį partizaną Tigrą (slap.) ir prarastus dokumentus 1947-01-09 Veiklos dokumentai