Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 3933
Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-01-01 laiškas [partizanui Vytautui Jakavoniui]-Sniegučiui dėl jo kūrybos publikavimo laikraštyje „Mylėk Tėvynę“. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-01-01] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-01-01 prašymas 3-ojo bataliono vado pavaduotojui pranešti nuo kada partizanas Genys (slap.) eina skyrininko pareigas. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-01-01] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-01-01 pranešimas 2-ojo bataliono vado pavaduotojui apie NKVD provokacijas. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-01-01] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-01-01 pranešimas 2-ojo bataliono vadui apie sprendimą dėl partizanų Žilvičio (slap.), Antano Ivanausko-Šturmo, Žiedo (slap.), Stasio Klimašausko-Genio ir Prano Ivanausko-Bevardžio nusižengimo. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-01-01] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-01-01 pranešimas 2-ojo bataliono vado adjutantui gavus Partizanų fondo nuostatų projektą. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-01-01] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago pranešimas partizanams Žilvičiui (slap.), Antanui Ivanauskui-Šturmui, Pranui Ivanauskui-Bevardžiui, Žiedui (slap.) ir Stasiui Klimašauskui-Geniui apie jiems reiškiamą papeikimą ir įspėjimą 1947-01-01 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono partizanų surinktų aukų lapai Nr. 7, 8, 9 ir 10 1947 m. sausis–rugpjūtis Veiklos dokumentai Tauro apygardos Mokomosios kuopos baigimo pažymėjimo blankas 1947 m. Veiklos dokumentai Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) prezidiumo 1947 m. memorandumas Suvienytųjų nacijų organizacijai ir Užsienio reikalų ministrų tarybai. Nuorašas Nuorašas darytas ne vėliau kaip 1948-01-06 Veiklos dokumentai Nenustatyto [Dainavos apygardos Kazimieraičio apygardos partizano] apybraiža „Yra pasaulyje šalis...“ [1947 m.] Veiklos dokumentai