Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 3223
Tauro apygardos [Žalgirio] rinktinės partizano Voverės (slap.) sukurta daina 1946-06-16 Eilėraščiai, dainos, maldos A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-06-16 nurodymas būrio vadui Jonui Krajauskui-Snaiperiui užpildyti ir atsiųsti [apdovanotinų] partizanų žinių lapelius. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-06-16] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės laikraštis "Už tėvų žemę" Nr. 9(21) 1946-06-15 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono 1-ojo būrio 2-ojo skyriaus partizanų karo lauko teismo posėdžio, įvykusio 1946 m. birželio 12 d., protokolas 1946-06-12 Veiklos dokumentai [Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 2-ojo būrio] partizanų karo lauko teismo posėdžio, įvykusio 1946 m. birželio 12 d., protokolas 1946-06-12 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės armijos (LLA) nario Jono Grigaliūno-Beržo priesaika 1946-06-08 Veiklos dokumentai [Dainavos apygardos] partizano Girinio (slap.) sudarytas partizanų rėmėjų ir ryšininkų sąrašas 1946-06-06 Veiklos dokumentai Tauro apygardos laikraštis „Kovos keliu“, Nr. 7 1946-06-05 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai [Dainavos apygardos Merkio rinktinės] dalinio partizanų karo lauko teismo posėdžio, įvykusio 1946 m. birželio 5 d., protokolas 1946-06-05 Veiklos dokumentai [Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio] partizanų karo lauko teismo posėdžio, įvykusio 1946 m. birželio 5 d., protokolas 1946-06-05 Veiklos dokumentai