Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 2817
Lietuvos partizanų atsišaukimas "Nauja bolševikinio melo priemonė", raginantis nekreipti dėmesio į bolševikų platinamus neva tai Kauno arkivyskupijos kurijos atsišaukimus, raginančius partizanus išeiti iš miškų 1945-07-10 Atsišaukimai Lietuvos laisvės armijos [Kauno apygardos Kovo] apylinkės vado įsakymas gyventojams dėl ganiavos, vaikščiojimo ir kt. veiklos miškingose vietovėse 1945-07-05 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio įsakymas Nr. 4 dėl grupės ir rinktinių veikimo teritorijų nustatymo, rinktinių vadų paskyrimo ir partizanų mobilizacijos 1945-06-06 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio įsakymas Nr. 3 dėl partizanų vieningos struktūros ir drausmės. Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio nurodymas Merkinės bataliono vadui Petrui Petrėnui-Giraičiui sudrausminti ir nuginkluoti bataliono teritorijoje plėšikaujančių partizanų grupę 1945-06-04 Veiklos dokumentai [Dzūkų grupės štabo] leidinys, kuriame apžvelgiamos vidaus ir užsienio politinės žinios 1945-05-27 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Lietuvos partizanų mobilizaciniai nurodymai 1945-05-26 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės vado įsakymas Nr. 2 dėl priėmimo į partizanų būrius tvarkos, neatidėliotino dar neprisiekusių partizanų prisaikdinimo, tarnybinės drausmės laikymosi, rekvizicijų vykdymo tvarkos ir kt. 1945-05-16 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės štabo parengti laikinieji partizanų drausmės nuostatai [1945 m.] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio įsakymas Nr. 1 partizanų dalinių vadams dėl grupės ir jos dalinių vidaus tvarkos, vadovavimo ir tarpusavio ryšių organizavimo, ūkio reikalų tvarkymo, pirmosios pagalbos sužeistiesiems teikimo ir kt. 1945-05-07 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės vado įsakymas Nr. 1 dėl mobilizuojamų partizanų skirstymo į batalionus, kuopas, būrius, skyrius ir grandis, partizanų kuopų ir būrių įvardijimo, batalionų, kuopų ir būrių vadų skyrimo tvarkos, operacijų vykdymo tvarkos, privalomo batalionų ir kuopų operacinės veiklos dienoraščių rašymo ir kt. 1945-05-07 Veiklos dokumentai