Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4017
Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės 3-osios grupės vado Jono Jakubavičiaus-Rugio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siųstos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1947 m. gruodžio mėn. 1947-01-07 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono 2-ojo būrio 2-ojo skyriaus partizano Sausio (slap.) prašymas būrio vadui leisti dėvėti Sužeidimo juostelę 1947-01-07 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Daumanto 1947-01-06 įsakymas Nr. 8 dėl Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo [1947 m.] įsakymo Nr. 3 paskelbimo, rinktinės partizanų drausmės, slėptuvių įsirengimo, ryšių palaikymo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-01-06 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado pavaduotojo Adolfo Baublio-Vyto pranešimas rinktinės vadui apie partizanui Plienui (slap.) sausio 5 d. perduotą siuntą 1947-01-06 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos laikraštis "Laisvės rytas" Nr. 1 1947-01-05 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado pavaduotojo Alberto Permino-Jūrininko Geležinio Vilko grupės vadui siunčiamų gyventojų pasų lydraštis 1947-01-05 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago apygardos vadui Dominykui Jėčiui-Ąžuoliui 1947-01-05 siųstos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1946 m. gruodžio mėn. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-01-05 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado Jono Jakubavičiaus-Rugio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siųstos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1946 m. gruodžio mėn. ir 1947 m. sausio mėn. 1947-01-04 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono 2-ojo būrio partizanų karo lauko teismo posėdžio, įvykusio 1947 m. sausio 3 d., protokolas 1947-01-03 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono partizano Kurtino (slap.) prašymas rinktinės vadui pakeisti jo slapyvardį į „Klajūnas“ 1947-01-02 Veiklos dokumentai