Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4176
Tauro apygardos Vytauto rinktinės 2-osios kuopos 2-ojo būrio vado Durtuvo (slap.) 1947-02-09 raportas 2-osios kuopos vadui apie partizano Džimio (slap.) elgesį. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-02-09 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo būrio duomenys apie 1947 m. vasario 9 d. įvykusius LSSR Aukščiausiosios tarybos rinkimus. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-02-09 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado Jono Jakubavičiaus-Rugio parengti apie duomenys apie 1947 m. vasario 9 d. rinkimus į LSSR Aukščiausiąją tarybą Puodžių, Vydenių ir Pabaronės rinkiminėse apylinkėse Ne anksčiau kaip 1947-02-09 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės [3-ojo bataliono] 1-ojo būrio vado Felikso Daugirdo-Šarūno parengtas pranešimas apie 1947 m. vasario 9 d. rinkimų į LSSR Aukščiausiąją tarybą eigą Varėnos ap. Varėnos vls. rinkiminėse apylinkėse Ne anksčiau kaip 1947-02-09 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado Jono Jakubavičiaus-Rugio parengti duomenys apie 1947 m. vasario 9 d. rinkimus į LSSR Aukščiausiąją tarybą Druckūnų, Tolkūnų, Pavarėnio ir Jakėnų rinkiminėse apylinkėse Ne anksčiau kaip 1947-02-09 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono 2-ojo būrio vado pavaduotojo [Vinco Kalantos]-Nemuno kvietimas rinktinės vadui vasario 16 d. aplankyti būrio partizanus 1947-02-07 Veiklos dokumentai Dainavos apygardo Merkio rinktinės Karininko Juozapavičiaus grupės partizano Rūtos (slap.) raštelis, kuriame pranešama, kad partizanas Alfonsas Bucevičius-Studentas apdegė rankas ir todėl pats negali rašyti Ne vėliau kaip 1947-03-25 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Daumanto 1947-02-06 įsakymas Nr. 8 dėl Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo [1947 m.] įsakymo Nr. 3 paskelbimo, rinktinės kuopoms nustatytų veikimo teritorinių ribų laikymosi, slėptuvių įsirengimo, įsakymų vykdymo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas ne aksčiau kaip 1947-02-06 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Daumanto įsakymas Nr. 8 dėl Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo [1947 m.] įsakymo Nr. 3 paskelbimo, rinktinės kuopoms nustatytų veikimo teritorinių ribų laikymosi, slėptuvių įsirengimo, įsakymų vykdymo ir kt. 1947-02-06 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės 2-osios kuopos Žalgirio būrio vado Garnio (slap.) 1947-02-06 raštas Vyčiui (slap.) dėl paso pagaminimo Žibuoklei (slap.). Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-02-06 Veiklos dokumentai