Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6389
Vytauto apygardos Tigro rinktinės vado Vinco Žaliaduonio-Dijakomo raportas apygardos vadui apie tai, kad 1949 m. kovo 4 d. buvo sunaikintas Vidžių apylinkėse esančios kaimo tarybos ir skaityklos inventorius 1949-03-14 Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės vado Vinco Žaliaduonio-Dijakomo raportas apygardos vadui dėl partizanų, kuriems siūloma suteikti jaunesniojo puskarininkio laipsnį, pristatymo 1949-03-14 Veiklos dokumentai Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Mindaugo rajono vado parengtas 1945 m. rugpjūčio 6 d. Kėdainių aps. Grinkiškio vls. Meiliškių k. įvykusių kautynių aprašymas 1949-03-12 Veiklos dokumentai Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Mindaugo rajono vado parengtas 1945 m. rugpjūčio [4 d.] Kėdainių aps. Grinkiškio vls., Valatkaičių pelkėje įvykusių kautynių aprašymas 1949-03-12 Veiklos dokumentai Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Mindaugo rajono štabo 1949 m. sausio‒kovo mėn. parengtas 1945 m. birželio 24 d. Kėdainių aps. Krakių vls. Gersonės viensėdyje įvykusių kautynių aprašymas. Ištrauka Nuorašas darytas 1949-03-12 Veiklos dokumentai Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Mindaugo rajono štabo 1949 m. sausio‒kovo mėn. parengtas 1945 m. [lapkričio 4 d.] Kėdainių aps. Josvainių vls. Ruseinių k. įvykusių kautynių aprašymas išrašas Išrašas darytas 1949-03-12 Veiklos dokumentai Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Mindaugo rajono vado 1949 m. sausio‒kovo mėn. parengtas 1946 m. lapkričio 1 d. Kėdainių aps. Krakių vls., Jaugilių miške įvykusio susidūrimo aprašymas. Ištrauka Nuorašas darytas 1949-03-12 Veiklos dokumentai Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Mindaugo rajono štabo 1949 m. sausio‒kovo mėn. parengtas 1945 m. gruodžio 31 d. Kėdainių aps. Josvainių vls., Ruseinių miške įvykusio susidūrimo aprašymas. Ištrauka Nuorašas darytas 1949-03-12 Veiklos dokumentai Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Mindaugo rajono vado parengtas 1945 m. lapkričio 10 d. Kėdainių aps. Krakių vls. Pakarklių k. įvykusio susidūrimo aprašymas 1949-03-12 Veiklos dokumentai Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Mindaugo rajono vado parengtas 1945 m. [kovo 27 d.] Kėdainių aps. Baisogalos vls., Mažuolių–Legečių kelyje įvykusių kautynių aprašymas 1949-03-12 Veiklos dokumentai