Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6389
Tauro apygardos vado Zigmo Drungos-Mykolo Jono 1946-04-01 įsakymas Nr. 10a dėl partizano Siaubo (slap.) grupės performavimo ir pavadinimo „Vytenio būriu“, partizanų paskyrimo, paskatinimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949–1950 m. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Zigmo Drungos-Mykolo Jono 1946-04-15 įsakymas Nr. 11, kuriuo partizanai sveikinami su šv. Velykomis. Nuorašas Nuorašas darytas 1949–1950 m. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Zigmo Drungos-Mykolo Jono 1946-04-30 įsakymas Nr. 14 dėl partizanų paskatinimo, Lietuvos kariuomenės karininkų įtraukimo į partizaninį sąjūdį ir dalinių apsirūpinimo ginkluote. Nuorašas Nuorašas darytas 1949–1950 m. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Zigmo Drungos-Mykolo Jono 1946-04-30 įsakymas Nr. 15 dėl laikraščio „Kovos keliu“ leidimo, partizanų paskatinimo, paskyrimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949–1950 m. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Zigmo Drungos-Mykolo Jono 1946-05-18 įsakymas Nr. [16] dėl partizanų paskatinimo ir Geležinio Vilko rinktinės Šiaurio kuopos 1946 m. gegužės 12 d. operacijos vertinimo. Nuorašas Nuorašas darytas 1949–1950 m. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Zigmo Drungos-Mykolo Jono 1946-05-23 įsakymas [Nr. 17] dėl aukštesnių karinių laipsnių teikimo tvarkos. Nuorašas Nuorašas darytas 1949–1950 m. Veiklos dokumentai Partizanų dalinio visuomeninės dalies veiklos žinių pavyzdys (Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) visuomeninės dalies 1949-03-20 rašto Nr. 50 priedas) [1949-03-20] Veiklos dokumentai Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo pranešimas apygardos štabui, kad 1949 m. kovo 16‒20 d. į Šiaulius bei Radviliškį atvežta iki 200 rusų kolonistų šeimų 1949 m. kovas‒gegužė Veiklos dokumentai Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo parengtos [žvalgybos žinios] apie priešo veiklą 1949 m. [kovo 10‒19 d.] Radviliškio aps. Grinkiškio vls., Kėdainių aps. Gudžiūnų ir Krakių vls. bei Raseinių aps. Šiluvos ir Betygalos vls. 1949-03-19 Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės vado Vinco Žaliaduonio-Dijakomo tekstai „Kaip turime kovoti toliau“ ir „Nepriklausoma Lietuva su sostine Vilniumi!“ 1949-03-19 Veiklos dokumentai