Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4017
Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado pavaduotojo Adolfo Baublio-Vyto pranešimas rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui apie pasų, iš gyventojų paimtų prieš sovietinius rinkimus, grąžinimą 1947-01-13 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono [1-ojo būrio vado] Juozo Balčiaus-Banaičio pranešimas rinktinės vadui apie priešo veiksmus sausio mėn. 1947-01-13 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago nurodymas dėl partizanų veiksmų boikotuojant [1947 m. vasario 9 d. LSSR Aukščiausiosios tarybos] rinkimus 1947-01-13 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Žaliuko 1947-01-12 įsakymas Nr. 3 dėl partizanų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš jų, karinio laipsnio suteikimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-01-12 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Žaliuko 1947-01-12 įsakymas Nr. 3 dėl partizanų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš jų, karinio laipsnio suteikimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-01-12 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Žaliuko įsakymas Nr. 3 dėl partizanų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš jų, karinio laipsnio suteikimo ir kt. 1947-01-12 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Žaliuko 1947-01-12 įsakymas Nr. 4 dėl partizanų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš jų, karinio laipsnio suteikimo, mobilizacijos žinių teikimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-01-12 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Žaliuko 1947-01-12 įsakymas Nr. 4 dėl partizanų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš jų, karinio laipsnio suteikimo, mobilizacijos žinių teikimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-01-12 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Žaliuko įsakymas Nr. 4 dėl partizanų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš jų, karinio laipsnio suteikimo, mobilizacijos žinių teikimo ir kt. 1947-01-12 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Geležinio Vilko grupės vado Vaclovo Voverio-Žaibo raštas Merkio rinktinės vadui dėl naujo tarpusavio ryšio, Alytaus aps. Alovės vls. prijungimo prie grupės veikimo teritorijos atšaukimo ir veikimo teritorijų ribų nustatymo 1947-01-12 Veiklos dokumentai