Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 3757
Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono partizano Klevo (slap.) prašymas rinktinės vadui leisti dėvėti Sužeidimo juostelę 1946-12-15 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio vado Jono Krajausko-Snaiperio raportas rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui apie 1946 m. rugpjūčio 24 d. Alytaus aps. Merkinės vls. Savilionių k. įvykusį susidūrimą 1946-12-15 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono partizano Špoko (slap.) prašymas rinktinės vadui leisti dėvėti Sužeidimo juostelę 1946-12-15 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio vado Jono Krajausko-Snaiperio pranešimas rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui apie partizanų sunaikintus ūkius Alytaus aps. Alovės vls. ir Varėnos aps. Merkinės vls. 1946-12-15 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono partizano Liūto (slap.) prašymas rinktinės vadui leisti dėvėti Sužeidimo juostelę 1946-12-15 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės [1-ojo bataliono 2-ojo būrio 3-ojo skyriaus] skyrininko [Vytauto Janulevičiaus]-Karvelio ir partizanų Bevardžio (slap.) bei Genio (slap.) pranešimas apie Varėnos aps. Merkinės mstl. milicininko [Vlado] Stambrausko likvidavimą 1946-12-14 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio būrininko rinktinės vadui siunčiamas suimtų partizanų sąrašas 1946-12-14 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago pagyrimas 1-ojo bataliono 1-ojo būrio vadui, skyrininkui Ūseliui (slap.) bei būrininkui Alfonsui Bucevičiaus-Studentui 1946-12-14 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago nurodymas skyrininkui Karveliui (slap.) patikslinti raportą dėl buvusio 2-ojo būrio vado išdavystės 1946-12-14 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio vado Jono Krajausko-Snaiperio pranešimas rinktinės vadui apie Alytaus aps. Alovės vls. Nemunaičio k. vykusiose kautynėse dalyvavusius partizanus 1946-12-14 Veiklos dokumentai