Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4022
Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago padėka 2-ojo bataliono 2-ojo būrio vadui už sveikinimą Naujųjų metų proga 1947-01-23 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 2-ojo būrio vado Alberto Permino-Jūrininko rinktinės vadui siunčiamos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus sausio 1–15 d. 1947-01-23 Veiklos dokumentai Varėnos aps. Varėnos vls. Perlojos k. gyventojo Petro Vaisietos prašymas Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono 2-ojo būrio vadui Adolfui Baubliui-Vytui priimti į partizanų eiles 1947-01-22 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 2-ojo būrio vado Alberto Permino-Jūrininko prašymas rinktinės vadui laikraštyje „Mylėk Tėvynę“ paskelbti užuojautą žuvusių partizanų Upės (slap.), Lubino (slap.) ir Žaibo (slap.) artimiesiems 1947-01-22 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio vado Jono Krajausko-Snaiperio rinktinės vadui siunčiamos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus sausio 16–31 d. 1947-01-21 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės laikraštis "Mylėk Tėvynę" Nr. 1(6) 1947-01-20 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Dainavos apygardos Merkio rinktinės laikraščio „Mylėk Tėvynę“ Nr. 1(6) paskirstymo planas Ne anksčiau kaip 1947-01-20 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Žaliuko 1947-01-20 įsakymas Nr. 5 dėl Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1946-12-31 įsakymo Nr. 40 paskelbimo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-01-20 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Žaliuko 1947-01-20 įsakymas Nr. 5 dėl Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1946-12-31 įsakymo Nr. 40 paskelbimo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-01-20 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Žaliuko įsakymas Nr. 5 dėl Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1946-12-31 įsakymo Nr. 40 paskelbimo 1947-01-20 Veiklos dokumentai