Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6409
Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-10-16 įsakymas Nr. 33 dėl partizanų paskyrimo, įspėjimo, neleistinumo neatsakingai elgtis su ginklais ir sprogstamosiomis medžiagomis, žinių apie sovietų okupacinės valdžios nusikaltimus rinkimo ir partizanų rėmėjų apdovanojimo. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-10-26 įsakymas Nr. 34 dėl Vėlinių šventimo, apygardoje vykdomo informacinio propagandinio darbo (atsišaukimų, perspėjimų ir kt. dokumentų rengimo) decentralizacijos, apdovanojimo juostelių gaminimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-12-02 įsakymas Nr. 46 dėl partizanų perkėlimo į kitus dalinius, apygardos žvalgybos srities pareigūnų funkcijų, [partizaniniam sąjūdžiui ar civiliams gyventojams] nusikaltusių asmenų likvidavimo tvarkos, rinktinių štabų žvalgybos skyrių viršininkų ir kuopų žvalgybininkų tarpusavio sąveikos ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-12-05 įsakymas Nr. 47 dėl partizanų paskyrimo, apdovanojimo ir paskatinimo. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-12-10 įsakymas Nr. 49 dėl partizanų paskatinimo. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-12-15 įsakymas Nr. 50 dėl 25-osios kuopos prie Tauro apygardos vado įsteigimo, Geležinio Vilko rinktinės 55-osios kuopos kovotojo Hario (slap.) išbraukimo iš partizanų sąrašų, partizanų paskyrimo, paskatinimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-12-18 įsakymas Nr. 51 dėl į Tauro apygardos rinktines jau po šios apygardos įsteigimo priimtų kovotojų tarnybos laiko apskaitos, partizanų apdovanojimo, partizanų bei partizanų rėmėjų paskatinimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-12-19 įsakymas Nr. 52 dėl apygardos rinktinių štabų ir dalinių vadų veiklos žlugdant 1948 m. sausio 18 d. bolševikinius rinkimus, šešių Vytauto rinktinės štabo pareigūnų atleidimo iš pareigų ir perkėlimo į kitus dalinius, Žalgirio rinktinės 34-osios kuopos vado Rimanto (slap.) atleidimo iš pareigų, kovos su nesaikingu alkoholio vartojimu ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-12-24 įsakymas Nr. 53 dėl partizanų paskatinimo, saugumo taisyklių laikymosi Kalėdų švenčių laikotarpiu ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-12-28 įsakymas Nr. 54 dėl apygardos štabo pareigūnų Juozo Lukšos-Skirmanto ir Kazimiero Pyplio-Mažyčio tarnybinės išvykos, partizanų paskyrimo, perkėlimo į kitus dalinius, partizanų vadų atestacijų parengimo bei pateikimo apygardos štabui, 1947 m. žuvusių apygardos rinktinių kovotojų ir vadų vardinių sąrašų pristatymo apygardos štabui ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai