Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4176
Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-02-16 nurodymas dalinių vadams skubiai pateikti [rinkimų į LSSR Aukščiausiąją tarybą] duomenis. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-02-16] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 2-ojo būrio [3-ojo skyriaus skyrininko] Žilvičio (slap.) prašymas būrio vadui leisti dėvėti Sužeidimo juostelę 1947-02-16 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės laikraštis "Už tėvų žemę" Nr. 3(35) 1947-02-16 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 2-ojo būrio partizano Perkūno (slap.) prašymas būrio vadui leisti dėvėti Sužeidimo juostelę 1947-02-16 Veiklos dokumentai Lietuvos bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (MGB fiktyviai įsteigtos pogrindžio organizacijos) komiteto atsišaukimas Vasario 16-osios proga dėl kovos su sovietine okupacija 1947-02-16 Atsišaukimai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago nurodymas dalinių vadams dėl karikatūrų platinimo 1947-02-16 Veiklos dokumentai [Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės] laikraštis „Už tėvų žemę“, Nr. 3(35) 1947-02-16 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio būrininko pranešimas rinktinės vadui apie priešui patekusius dokumentus 1947-02-15 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado Jono Jakubavičiaus-Rugio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siųstos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1947 m. vasario mėn. 1947-02-15 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės 2-osios kuopos 3-čiojo būrio vado Bijūno (slap.) 1947-02-15 raportas 2-osios kuopos vadui apie partizano Džimio (slap.) elgesį. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-02-15 Veiklos dokumentai