Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 2809
Lietuvos laisvės armijos (LLA) atsišaukimas „Į LLA vyrus“ dėl ginkluotos kovos su sovietine opukacija 1945-09-25 Atsišaukimai M grupės štabo laikraštis "Per audras" 1945-09-24 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio įsakymas Nr. 14 dalinių vadams dėl duomenų apie partizanų tarnybos eigą kaupimo ir paskelbimo tvarkos 1945-09-23 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio įsakymas Nr. 12 dėl partizanų paskyrimo ir atleidimo iš pareigų 1945-09-22 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio įsakymas Nr. 12 dėl partizanų paskyrimo ir atleidimo iš pareigų 1945-09-22 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-09-20 pranešimas partizanui [Vladui Pielikiui]-Butageidžiui apie jo paskyrimą Merkio rinktinės vado adjutantu. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-09-20] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-09-20 pranešimas partizanui Valentinui Paulauskui-Pauliukui apie jo paskyrimą Merkio rinktinės adjutantu. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-09-20] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-09-20 pranešimas partizanui [Jonui Volungevičiui]-Siaubui apie jo paskyrimą Merkio rinktinės vado adjutantu. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-09-20] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio 1945-09-20 įsakymas Nr. 11 dėl partizanų bendrųjų ir vadų ženklų bei jų dėvėjimo tvarkos. Nuorašas Nuorašas darytas 1945 m. rugsėjis–spalis Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkinės bataliono vado Adolfo Ramanausko-Vanago grupės vadui Juozui Vitkui-Kazimieraičiui siunčiami statistiniai duomenys apie bataliono būrių partizanus 1945-09-18 Veiklos dokumentai