Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4022
Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-01-25 pranešimas 3-ojo bataliono vado pavaduotojui apie gautą tušą ir popierių bei prašymas ateityje informuoti apie paaukojusius asmenis. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-01-25] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-01-25 pranešimas partizanams [Adolfui Gecevičiui]-Klonei ir Ąžuolui (slap.) apie gautą radijo aparatą ir siunčiamą rekvizicijos kvitą. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-01-25] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago pranešimas 3-ojo bataliono vado pavaduotojui dėl piniginių lėšų paskirstymo plano patvirtinimo 1947-01-25 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono [2-ojo būrio] vado Adolfo Baublio-Vyto pranešimas rinktinės vadui apie padėtį būrio veikimo teritorijoje 1947-01-25 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-01-25 pranešimas 1-ojo bataliono 1-ojo būrio vadui apie gautus karo lauko teismo protokolus. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-01-25 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago nurodymai partizanui Geniui (slap.) dėl žinių teikimo rinktinės štabui tvarkos ir kt. 1947-01-25 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado pavaduotojo Adolfo Baublio-Vyto rinktinės vadui siunčiamų į partizanų gretas priimto Petro Vaisietos-Šaulio dokumentų lydraštis 1947-01-24 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono [vado pavaduotojo] Adolfo Baublio-Vyto pranešimas rinktinės vadui apie MVD kariuomenės siautimą ir sunkumus susisiekiant su partizanu Plienu (slap.) 1947-01-24 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago raštas [2-ojo bataliono 2-ojo būrio] skyrininkui [Pranui Svirskui]-Linui dėl ginklų grąžinimo bylos nagrinėjimo 1947-01-23 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 2-ojo būrio vado Alberto Permino-Jūrininko pranešimas rinktinės vadui apie partizanų Upės (slap.), Lubino (slap.) ir Žaibo (slap.) žūties 1947 m. sausio 21 d. Alytaus aps. Merkinės vls. Laukininkų k. aplinkybes 1947-01-23 Veiklos dokumentai