Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 2809
Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-09-29 pranešimas partizanui [Vladui Pielikiui]-Butageidžiui apie jo paskyrimą Merkio rinktinės vado adjutantu. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-09-29] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-09-29 pranešimas partizanui Vincui Batulevičiui-Gailiui apie jo paskyrimą Merkinės bataliono vado pavaduotoju. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-09-29] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-09-29 pranešimas partizanui Rokui Ivanauskui-Barzdai apie jo paskyrimą Marcinkonių bataliono vadu. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-09-29] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-09-29 pranešimas partizanui [Jonui Volungevičiui]-Siaubui apie jo paskyrimą Marcinkonių bataliono vado pavaduotoju. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-09-29] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-09-29 įsakymas [dalinio vadui Juozui Volungevičiui]-Siaubui surinkti žinias apie visus (esamus, pasidavusius sovietų valdžios organams ir žuvusius) dalinio partizanus ir nurodymai dėl šių žinių rinkimo bei pateikimo rinktinės štabui tvarkos. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-09-29] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-09-29 įsakymas [dalinio vadui] Valentinui Paulauskui-Pauliukui surinkti žinias apie visus (esamus, pasidavusius sovietų valdžios organams ir žuvusius) dalinio partizanus ir nurodymai dėl šių žinių rinkimo bei pateikimo rinktinės štabui tvarkos. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-09-29] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-09-29 nurodymas [dalinio vadui] [Vladui Pielikiui]-Butageidžiui surinkti žinias apie visus (esamus, pasidavusius sovietų valdžios organams ir žuvusius) dalinio partizanus ir nurodymai dėl šių žinių rinkimo bei pateikimo rinktinės štabui tvarkos. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-09-29] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago raštas [dalinio vadui] Valentinui Paulauskui-Pauliukui dėl partizanų būrių veikimo teritorijų Alytaus aps. Merkinės ir Alovės vls. paskirstymo 1945-09-28 Veiklos dokumentai Merkinės ir kitų partizanų būrių kovos prieš raudonąjį bolševizmą kronika (dienoraštis), rašyta [Dainavos apygardos] Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945 m. rugsėjis–1946m. gruodis Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago įsakymas Nr. 1 Merkinės bataliono [dalinių] vadams, kuriuo patvirtinami bataliono struktūrinis suskirstymas ir būrių vadovybė 1945-09-25 Veiklos dokumentai