Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 2809
[Išrašas iš] Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio 1945-09-05 įsakymo Nr. 10 apie Merkio rinktinės struktūrinį suskirstymą ir rinktinės dalinių vadų bei grupės štabo pareigūnų paskyrimo patvirtinimą [Išrašas] darytas 1945 m. rugsėjo 5–11 d. Veiklos dokumentai [Išrašas iš] Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio 1945-09-05 įsakymo Nr. 10 apie Merkio rinktinės struktūrinį suskirstymą ir rinktinės dalinių vadų bei grupės štabo pareigūnų paskyrimo patvirtinimą [Išrašas] darytas 1945 m. rugsėjo 5–11 d. Veiklos dokumentai [Išrašas iš] Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio 1945-09-05 įsakymo Nr. 10 apie Merkio rinktinės struktūrinį suskirstymą ir rinktinės dalinių vadų bei grupės štabo pareigūnų paskyrimo patvirtinimą [Išrašas] darytas 1945 m. rugsėjo 5–11 d. Veiklos dokumentai Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio įsakymas Nr. 9 dėl partizanų apsirūpinimo maistu tvarkos, griežtesnės kovos su drausmės pažeidimais, pranešimo vadovybei daliniui pakeitus stovyklavimo vietą ir kt. 1945-09-05 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės vadovybės atsišaukimas "Lietuviai!", draudžiantis visiems legalizavusiems partizanams vaikščioti po miškus 1945-09-05 Atsišaukimai M grupės štabo laikraštis "Per audras" Nr. 1 1945-09-01 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Merkio rinktinės laikraštis "Trečias skambutis" Nr. 1 1945 m. ruduo Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Dzūkų grupės partizano Žvalgo (slap.) sudarytas Merkinės mstl. planas 1945 m. rugsėjo 1–gruodžio 15 d. Žemėlapiai, schemos, planai Lietuvos partizanų atsišaukimas „Lietuviai“, apie kovą su bolševizmu 1945-08-24 Atsišaukimai Dzūkų grupės štabo leidinys, kuriame apžvelgiamos vidaus ir užsienio politinės žinios 1945-08-21 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai