Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4176
Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio būrininko [Alfonso Bucevičiaus-Studento] pranešimas rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui apie priešui į rankas patekusius rekvizicinius kvitus 1947-02-15 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 2-ojo būrio vado Alberto Permino-Jūrininko pranešimas rinktinės vadui apie partizano Kurto (slap.) žūties 1947 m. vasario 4 d. Alytaus aps. Merkinės vls. Giraitės k. aplinkybes 1947-02-15 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės Merkinės bataliono 1-ojo būrio būrininko [Alfonso Bucevičiaus-Studento] pranešimas rinktinės vadui apie padėtį būrio veikimo teritorijoje vasario 1–15 d. 1947-02-15 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-02-15 pranešimas apygardos vadui Dominykui Jėčiui-Ąžuoliui apie 1947 m. vasario 9 d. LSSR Aukščiausiosios tarybos rinkimus ir partizanų antirinkiminę veiklą. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-02-15 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės 2-osios kuopos vado Algirdo Leonavičiaus-Vyčio 1947-02-14 įsakymas 1-ojo būrio vadui Kovui (slap.) dėl atvykimo į visuotinį būrių vadų suvažiavimą. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-02-14 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės 2-osios kuopos vado Algirdo Leonavičiaus-Vyčio 1947-02-14 įsakymas 3-čiojo būrio vadui Bijūnui (slap.) dėl atvykimo į visuotinį būrių vadų suvažiavimą. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-02-14 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės 2-osios kuopos vado Algirdo Leonavičiaus-Vyčio 1947-02-14 įsakymas 2-ojo būrio vadui Durtuvui (slap.) dėl atvykimo į visuotinį būrių vadų suvažiavimą. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-02-14 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-02-14 laiškas 3-ojo bataliono vado pavaduotojui, kuriame dėkojama už paramą rinktinės štabui ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-02-14] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 2-ojo bataliono vadui siųsto dokumento 1947-02-14 lydraštis. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-02-14] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-02-14 nurodymas 2-ojo bataliono 2-ojo būrio 2-ojo skyrininkui dėl įvykio išsiaiškinti su bataliono vadu. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-02-14] Veiklos dokumentai