Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6409
Tauro apygardos vado Leono Taunio-Kovo 1945-08-15 įsakymas Nr. 1 dėl [Tauro] apygardos įsteigimo, partizanų paskyrimo, [bolševikinio aktyvo narių ir sovietų okupacinės valdžios rėmėjų] baudimo tik turint pakankamai jų kaltę įrodančių duomenų, partizanų grupių, atsisakančių jungtis prie apygardos rinktinių, nuginklavimo, rinktinių veikimo teritorijose gyvenančių karininkų ir puskarininkių sąrašų pristatymo apygardos štabui ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Leono Taunio-Kovo 1945-08-20 įsakymas Nr. 2 dėl partizanų paskyrimo, aktyviųjų partizanų priesaikos, iš okupacinės valdžios organų konfiskuoto turto dalijimo eiliniams kovotojams tvarkos, partizanų mokymo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Leono Taunio-Kovo 1945-08-22 įsakymas Nr. 1 (operacinės srities) dėl apygardos veiklos uždavinių, apygardos ir jos rinktinių veikimo teritorijų, apygardos ryšių su jos rinktinėmis ir apygardos kaimynystėje veikiančiais Lietuvos partizanų junginiais, rinktinių apsirūpinimo ginklais, šaudmenimis, vaistais bei kitais reikmenimis, aktyvios kovos su NKVD kariuomene vengimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Leono Taunio-Kovo 1945-09-06 įsakymas Nr. 2 (operacinės srities) dėl aktyvių kovos veiksmų ir kitokios rinktinių veiklos trukdant priešo vykdomą gyventojų trėmimą, apygardos ryšių su jos rinktinėmis, sudėjusių ginklus kovotojų darbo partizanų naudai ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Leono Taunio-Kovo 1945-09-13 įsakymas Nr. 3 dėl partizanų paskyrimo, atleidimo iš pareigų, tarnybinės drausmės laikymosi, kandidatų į kuopų ir būrių sanitarus paieškos, žinių apie rinktinių turimas vaistų bei tvarsliavos atsargas pateikimo apygardos štabui ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Leono Taunio-Kovo 1945-09-13 įsakymas Nr. 4 dėl Rugsėjo 29-osios (Tautos solidarumo ir vienybės šventės) šventimo, partizanų paskyrimo, ištraukų iš rinktinių vadų rašomų operacinės veiklos dienoraščių teikimo apygardos štabui, tarnybinės drausmės laikymosi, viešųjų užrašų rusų k. naikinimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Leono Taunio-Kovo 1945-10-07 įsakymas Nr. 3 (operacinės srities) dėl miestų ir miestelių puolimo operacijų vykdymo 1945 m. spalio 18, 20 ir 21 d. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Leono Taunio-Kovo 1945-11-01 įsakymas Nr. 6 dėl partizanų paskyrimo, į nelaisvę patekusių partizanų atleidimo iš pareigų ir tarnybinės drausmės laikymosi. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Laikinai einančio Tauro apygardos vado pareigas Aleksandro Grybino-Fausto 1949-03-21 įsakymas Nr. 1 / operatyvinis dėl Kęstučio ir Birutės rinktinių išformavimo, Kęstučio rinktinės partizanų ir veikimo teritorijos prijungimo prie Vytauto rinktinės, Birutės riktinės - prie Žalgirio ir Geležinio Vilko riktinių, Geležinio Vilko rinktinės 5-osios kuopos prijungimo prie Vytauto rinktinės. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-03-21 Veiklos dokumentai Laikinai einančio Tauro apygardos vado pareigas Aleksandro Grybino-Fausto 1949-03-21 įsakymas Nr. 7 dėl grįžimo į apygardos ribas ir apygardos vado pareigų tolesnio vykdymo, apygardos partizanų atleidimo iš pareigų ir skyrimo į jas. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-03-21 Veiklos dokumentai