Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4017
Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Žaliuko įsakymas Nr. 7 dėl Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-01-12 įsakymo Nr. 2 paskelbimo 1947-01-20 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Žaliuko 1947-01-20 įsakymas Nr. 7 dėl Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-01-12 įsakymo Nr. 2 paskelbimo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-01-20 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono vado Edvardo Juknaičio-Petraičio rinktinės vadui siunčiamos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1947 m. sausio mėn. 1947-01-20 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono vado Edvardo Juknaičio-Petraičio 1947-01-17 įsakymas Nr. 1 dėl kovotojo Ūlos (slap.) nubaudimo 15 rykščių, partizanų paskyrimo, paskatinimo, perkėlimo į kitus dalinius, kovotojo Bitino (slap.) patekimo į nelaisvę ir kt. 1947-01-17 Veiklos dokumentai Tauro apygardos štabo Politinės dalies viršininko Alfonso Vabalo-Gedimino atestacijos lapas 1947-01-15 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-01-15 padėka partizanams Balučiui (slap.) ir Putinui (slap.) už sveikinimą Naujųjų metų proga. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-01-15] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio vado rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siųstos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1947 m. sausio 1–15 d. 1947-01-15 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos štabo Spaudos ir propagandos skyriaus viršininko Vinco Juozaičio-Vyturio Merkio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siunčiamų įspėjimo lapelių lydraštis 1947-01-15 Veiklos dokumentai Jungtinės Kęstučio apygardos vado Juozo Kasperavičiaus-Visvydo laiškas 1947 m. sausio 15 d. partizanų vadų suvažiavimui apie kovos prasmę, tikslus ir būtinybę susivienyti įkuriant vyriausiąją vadovybę. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-01-15 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado pavaduotojo Adolfo Baublio-Vyto rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siųstos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1947 m. sausio mėn. 1947-01-13 Veiklos dokumentai