Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4017
Nenustatyto [Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės partizano] apybraiža „Iš tremtinių pasakojimų“ [1947 m.] Veiklos dokumentai Nenustatyto [Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės partizano] straipsnis švietimo klausimais [1947 m.] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio raštas Merkio rinktinės vadui dėl sutrikusio tarpusavio ryšio, Pietų Lietuvos srities štabo pareigūnų neveiklumo, MVD agento Juozo Markulio-Erelio veiklos ir kt. 1947 m. sausis Veiklos dokumentai Dainavos apygardos vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio prašymas Merkio rinktinės vadui pasiaiškinti dėl įsakymo [Alytaus aps. Alovės vls. veikiantį partizanų dalinį] prijungti prie Dzūkų rinktinės Geležinio Vilko grupės atšaukimo 1947 m. sausis Veiklos dokumentai Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio komiteto [1947 m.] parengti Lietuviškos rezistencijos organizaciniai ir programiniai pagrindai. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-01-01 Veiklos dokumentai [Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Kęstučio tėvūnijos] partizanai Ne vėliau kaip 1950-01-20 Fotodokumentai [Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Kęstučio tėvūnijos] partizanai Ne vėliau kaip 1950-01-20 Fotodokumentai Kęstučio apygardos Savanorio rinktinės Juozapavičiaus rajono leidinys „Kovos keliu žengiant“, I dalis (partizanų dainų rinkinys) 1947 m. Eilėraščiai, dainos, maldos Vytauto apygardos Liūto rinktinės struktūros schema 1947–1948 m. Žemėlapiai, schemos, planai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago įsakymas Nr. 11 dėl partizanų paskatinimo, papeikimo atšaukimo ir bausmių už savavališkus veiksmus taikymo 1947-01-01 Veiklos dokumentai