Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4017
1940 m., 1944-1947 m. suimtų Marcinkonių aps. Merkinės vls. gyventojų sąrašas Ne anksčiau kaip 1947 m. Veiklos dokumentai Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanai [1947 m.] Fotodokumentai 1944-1947 m. suimtų Varėnos aps. gyventojų sąrašas Ne anksčiau kaip 1947 m. Veiklos dokumentai 1944-1947 m. nužudytų Varėnos aps. gyventojų sąrašas Ne anksčiau kaip 1947 m. Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-01-01 padėka partizanui Žilvičiui (slap.) už sveikinimą švenčių proga. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-01-01] Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės štabo leidinys „Laisvės kovų dainos" 1947 m. Eilėraščiai, dainos, maldos Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-01-01 padėka 2-ojo bataliono vadui [Edvardui Juknaičiui-Petraičiui] už sveikinimą švenčių proga. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-01-01] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio parengta partizanų ir priešo veiksmų 1946 m. gruodžio mėn. apžvalga, siųsta Merkio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui 1947 m. sausis Veiklos dokumentai Dabartinės bolševikinės okupacijos metu (iki 1947 m. sausio 1 d.) ... apskrities ... valsčiuje bolševikų nukankintų, nužudytų, kitaip žuvusių, suimtų ir išvežtų asmenų sąrašo pavyzdys [1947 m.] Veiklos dokumentai Karikatūra „Komunizmas sukompromituotas prieš pasaulį!“ Ne vėliau kaip 1947-08-11 Piešiniai