Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6389
Vyčio apygardos vado Alfonso Smetonos-Žygaudo parengta Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) laisvės kovotojams slapukams organizuoti instrukcija 1949 m. Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) stambesnio organizacinio vieneto vadovybės schema 1949 m. Žemėlapiai, schemos, planai Einančio Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vado pareigas Juozo Baltrušaičio-Tigro 1949-02-21 įsakymas Nr. 7 dėl laikinai einančio Tauro apygardos vado pareigas Viktoro Vitkausko-Saidoko 1949-02-19 įsakymo Nr. 4 paskelbimo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-02-19 Veiklos dokumentai Laikinai einančio Tauro apygardos vado pareigas Viktoro Vitkausko-Saidoko 1949-02-19 įsakymas Nr. 4 dėl apygardos atskirosios kuopos vado Šarūno (slap.), vado pavaduotojo Kariūno (slap.) žūties, tarnybinės padėkos ir pagyrimo kautynėse pasižymėjusiam apygardos adjutantui Pranui Runui-Daugirdui skyrimo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-02-19 Veiklos dokumentai Lietuvos partizanų kreipimasis „Mokytojui/jai/...“, raginantis mokytojus nepasiduoti bolševikų spaudimui [1949 m.] Atsišaukimai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 11–17 d. posėdžio protokolas 1949-02-17 Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės 8-osios kuopos vado Jono Kluonio-Jakučio raportas rinktinės vadui apie įtariamą provokaciją, kai komunistas Bronius Cibulskas platino atsišaukimus, raginančius neiti balsuoti 1949-02-17 Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės 8-osios kuopos vado Jono Kluonio-Jakučio raportas rinktinės vadui apie tai, kad stribai 1949 m. sausio 14 d. krėtė Pūščios mišką 1949-02-17 Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės 8-osios kuopos vado Jono Kluonio-Jakučio raportas rinktinės vadui apie siunčiamą Tverečiaus valsčiaus tarnautojų sąrašą 1949-02-17 Veiklos dokumentai Tverečiaus valsčiaus komunistų ir komjaunuolių sąrašas (Vytauto apygardos Tigro rinktinės 8-osios kuopos vado Jono Kluonio-Jakučio 1949-02-17 raporto priedas) 1949-02-17 Veiklos dokumentai