Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4017
Karikatūra, vaizduojanti Staliną ir liaudį [1947 m.] Piešiniai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio vado pranešimas rinktinės vadui apie gruodžio 5 d. Varėnos aps. Merkinės vls. Lemkaraisčio k. įvykusį partizanų Ryto (slap.) ir Tėvelio (slap.) susidūrimą su priešu 1946-12-31 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio vado Jono Krajausko-Snaiperio raštas rinktinės vadui dėl Dzūkų rinktinės Karininko Juozapavičiaus grupės partizanų lankymosi ir nedrausmingo elgesio 1-ojo būrio veikimo teritorijoje 1946-12-31 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono partizanų karo lauko teismo posėdžio, įvykusio 1946 m. gruodžio 17 d., protokolas 1946-12-31 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono 2-ojo būrio partizanų karo lauko teismo posėdžio, įvykusio 1946 m. gruodžio 31 d., protokolas 1946-12-31 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio vado Jono Krajausko-Snaiperio rinktinės vadui siunčiamos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus gruodžio 16–31 d. 1946-12-31 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado pavaduotojo Adolfo Baublio-Vyto pranešimas rinktinės vadui apie MVD kariuomenės judėjimą 1946-12-31 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado pavaduotojo Adolfo Baublio-Vyto rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siųsto Juozo Šilansko prašymo lydraštis 1946-12-30 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado pavaduotojo Adolfo Baublio-Vyto rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siųsto Roko Stankausko prašymo lydraštis 1946-12-30 Veiklos dokumentai [Dainavos apygardos Merkio rinktinės] partizano Audros (slap.) parengtos žinios apie priešo veiksmus 1946 m. gruodžio 25 ir 26 d. 1946-12-30 Veiklos dokumentai