Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6409
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) 1949-02-16 aktas, kuriuo LLKS Tarybos prezidiumo pirmininkui Jonui Žemaičiui-Vytautui suteikiamas generolo laipsnis. Dublikatas Dublikatas darytas [1949-02-16] Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos deklaracija 1949-02-16 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos nutarimas dėl kovos su nesaikingu alkoholio vartojimu 1949-02-16 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos laikraštis "Laisvės rytas" 1949-02-16 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949-02-16 nutarimas dėl kovos su nesaikingu alkoholio vartojimu. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-02-16 Veiklos dokumentai Partizano pasižadėjimo nevartoti stipriųjų alkoholinių gėrimų blankas (Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949-02-16 nutarimo dėl kovos su nesaikingu alkoholio vartojimu priedas). Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-02-16 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo pirmininko adjutanto Petro Bartkaus-Žadgailos pranešimas Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės štabo viršininkui Viktorui Kazlauskui-Vanagui apie jam suteiktą partizano jaunesniojo leitenanto laipsnį 1949-02-16 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo pirmininko adjutanto Petro Bartkaus-Žadgailos pranešimas Pietų Lietuvos srities vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui apie jo apdovanojimą II-jo laipsnio Laisvės kovos kryžiumi su kardais 1949-02-16 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo pirmininko adjutanto Petro Bartkaus-Žadgailos pranešimas Pietų Lietuvos srities vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui apie jam suteiktą partizano majoro laipsnį 1949-02-16 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracija. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-02-16 Veiklos dokumentai