Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4639
Dainavos apygardos Merkio rinktinės štabo laikraštis „Mylėk Tėvynę“, Nr. 5(10) 1947-06-30 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Dainavos apygardos Merkio rinktinės laikraštis "Mylėk Tėvynę" Nr. 5(10) 1947-06-30 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Dainavos apygardos Merkio rinktinės Rugio būrio partizano Juliaus Česnulevičiaus-Audros priesaika 1947-06-25 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės Rugio būrio partizano Petro Oškučio-Kurmio priesaika 1947-06-25 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos laikraštis "Aukuras" Nr. 7 1947-06-25 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai [Provokacinis] Lietuvos išlaisvinimo komiteto štabo viršininko Ragausko laiškas Kęstučio apygardos Povilo Lukšio rinktinės partizanui Žaibui (slap.) 1947-06-25 Veiklos dokumentai [Dainavos apygardos] štabo laikraštis „Aukuras“, Nr. 7 1947-06-25 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado Vytauto Gavėno-Vampyro 1947-06-20 įsakymas Nr. 48 dėl asmenų įrašymo į rinktinės partizanų sąrašus, išbraukimo iš partizanų sąrašų, skyrimo į pareigas ir atleidimo iš jų, karinio laipsnio partizanams suteikimo, 1-osios ir 3-čiosios kuopų sujungimo. Nuorašas. Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-06-20 Veiklos dokumentai Partizanų dainos ir eilėraščiai 1947–1948 m. Eilėraščiai, dainos, maldos Dainavos apygardos laikraštis "Laisvės rytas" Nr. 11 1947-06-15 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai