Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 7702
Tauro apygardos vado Aleksandro Grybino-Fausto 1949-04-12 įsakymas Nr. 9 dėl Pietų Lietuvos srities vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1948-12-10 įsakymo Nr. 1 ir 1949-03-10 įsakymo Nr. 2 paskelbimo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-04-12 Veiklos dokumentai [Prisikėlimo apygardos] partizano parengtas pranešimas apie Juozą Rudžionį ir kitus jo vadovaujamos MGB provokatorių grupės narius Ne anksčiau kaip 1949-04-11 Veiklos dokumentai [Prisikėlimo apygardos] partizano parengtas pranešimas apie Juozą Rudžionį ir kitus jo vadovaujamos MGB provokatorių grupės narius Ne anksčiau kaip 1949-04-11 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) gynybos pajėgų štabo viršininko Jono Kimšto-Žygūno 1949-02 laiško LLKS Tarybos prezidiumo pirmininkui ir Rytų Lietuvos srities vado Antano Slučkos-Šarūno 1949-04-10 laiško LLKS Tarybos prezidiumo pirmininkui išrašai Išrašai daryti ne anksčiau kaip 1949-04-10 Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės 7-osios kuopos vado Leono Galatilčio-Pušyno raportas rinktinės vadui apie tai, kad 1949 m. balandžio 9 d. įvyko susišaudymas su stribais 1949-04-10 Veiklos dokumentai Tauro apygardos štabo spec. pareigūno [Vytauto Gavėno]-Granito atliktos Vytauto rinktinės kovotojo Slapuko (slap.) kvotos protokolas 1949-04-08 Veiklos dokumentai Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Mindaugo rajono vado 1949-04-08 įsakymas Nr. 6 dėl partizanų paskyrimo, apdovanojimo, karinio laipsnio suteikimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949‒1950 m. Veiklos dokumentai Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vado Viktoro Vitkausko-Saidoko 1949-04-08 įsakymas Nr. 12 dėl partizanų žūties ir jų išbraukimo iš rinktinės partizanų sąrašų ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-04-08 Veiklos dokumentai [Didžiosios Kovos apygardos štabo Propagandos ir agitacijos skyriaus viršininko Jono Juro]-Žilvinio laiškas [Vytauto apygardos vadui Vincui Kauliniui-Miškiniui] apie Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) veiklą, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) kūrimą, LLKS statuto rengimą, ryšių su Algimanto apygarda palaikymą ir kt. 1949-04-08 Veiklos dokumentai Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Gedimino tėvūnijos vado įsakymas Nr. 8 dėl [rinktinės vado] sveikinimo Naujųjų metų proga paskelbimo, medžiagos [Laisvės kovų istorijai rašyti] kaupimo, duomenų apie naujus į partizanų gretas įstojusius, žuvusius, mirusius ir sužeistus partizanus skelbimo rajonų vadų įsakymuose, naujos kautynių bei susidūrimų su priešu aprašymų formos, apygardos laikraščio „Prisikėlimo ugnis“ ir „Biuletenis X“ leidimo, [rinktinės organizacinių vienetų] naujų slaptavardžių, pavadinimų bei santrumpų naudojimo, Kulkosvaidžio ir Gaubicos dalinių išformavimo ir kt. 1949-04-07 Veiklos dokumentai