Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4022
Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono partizano Liūto (slap.) prašymas rinktinės vadui leisti dėvėti Sužeidimo juostelę 1946-12-15 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės [1-ojo bataliono 2-ojo būrio 3-ojo skyriaus] skyrininko [Vytauto Janulevičiaus]-Karvelio ir partizanų Bevardžio (slap.) bei Genio (slap.) pranešimas apie Varėnos aps. Merkinės mstl. milicininko [Vlado] Stambrausko likvidavimą 1946-12-14 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio būrininko rinktinės vadui siunčiamas suimtų partizanų sąrašas 1946-12-14 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago pagyrimas 1-ojo bataliono 1-ojo būrio vadui, skyrininkui Ūseliui (slap.) bei būrininkui Alfonsui Bucevičiaus-Studentui 1946-12-14 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago nurodymas skyrininkui Karveliui (slap.) patikslinti raportą dėl buvusio 2-ojo būrio vado išdavystės 1946-12-14 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio vado Jono Krajausko-Snaiperio pranešimas rinktinės vadui apie Alytaus aps. Alovės vls. Nemunaičio k. vykusiose kautynėse dalyvavusius partizanus 1946-12-14 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio būrininko Alfonso Bucevičiaus-Studento rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siunčiamų partizanų žūties aplinkybių aprašymų lydraštis 1946-12-14 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės partizano Direktoriaus (slap.) žūties 1946 m. birželio 30 d. Varėnos aps., Klepočių miške aplinkybių aprašymas 1946-12-14 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės partizano Auksinio (slap.) žūties 1946 m. gruodžio 7 d. Alytaus aps. Alovės vls. Kastriškių k. aplinkybių aprašymas 1946-12-14 Veiklos dokumentai Partizano Antano Krajausko žūties 1944 m. gruodžio 25 d. Aytaus aps. Alovės vls. Vabalių k. aplinkybių aprašymas 1946-12-14 Veiklos dokumentai