Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 3818
Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono partizanų karo lauko teismo posėdžio, įvykusio 1946 m. lapkričio 11 d., protokolas 1946-11-11 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono partizanų karo lauko teismo posėdžio, įvykusio 1946 m. lapkričio 11 d., protokolas 1946-11-11 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado pavaduotojo Adolfo Baublio-Vyto rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siųstos žinios apie partizanų veiksmus 1946 m. lapkričio mėn. 1946-11-10 Veiklos dokumentai Jungtinės Kęstučio apygardos štabo Lydžio rinktinės štabui išrašyta gautų daiktų sąskaita Nr. 6 1946-11-10 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės [2-ojo bataliono] partizanų Gražuolio (slap.), Vaidelučio (slap.), Narsučio (slap.), Ėglio (slap.) ir Aro (slap.) parodymai partizano Ėglio (slap.) byloje 1946 m. lapkričio 10–11 d. Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės Merkinės bataliono vado Vinco Batulevičiaus-Gailiaus pranešimas rinktinės vadui apie padėtį bataliono veikimo teritorijoje 1946-11-10 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono 2-ojo būrio partizanų karo lauko teismo posėdžio, įvykusio 1946 m. lapkričio 7 d., protokolas 1946-11-07 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono [2-ojo būrio 1-ojo skyriaus] skyrininko Audros (slap.) pranešimas būrio vadui Vincui Ivanauskui-Gegučiui apie 2-ojo bataliono partizano Uosio (slap.) perėjimą į 1-ojo bataliono 2-ojo būrio 1-ąjį skyrių 1946-11-06 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado pavaduotojo Adolfo Baublio-Vyto šifruotas raštas rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui 1946-11-06 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 2-ojo būrio vado Vinco Ivanausko-Gegučio prašymas atleisti partizaną Kurtiną (slap.) iš skyrininko pareigų ir skyrininku paskirti tarnavusį kariuomenėje partizaną [Joną Ivanauską]-Rugį 1946-11-06 Veiklos dokumentai