Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6409
Prisikėlimo apygardos štabo viršininko Bronislovo Liesio-Nakties parengtos bolševikinę valdžią diskredituojančios žinios 1949-01-31 Veiklos dokumentai Einančio Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vado pareigas Juozo Baltrušaičio-Tigro 1949-01-31 įsakymas Nr. 4 dėl laikinai einančio Tauro apygardos vado pareigas Viktoro Vitkausko-Saidoko 1949-01-05 įsakymo Nr. 1 paskelbimo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-01-31 Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės vado Vinco Žaliaduonio-Dijakomo 1949-01-30 įsakymas Nr. 3 dėl tinkamų žmonių parinkimo spaudos platinimui, raštų rašymo rašalu. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-01-30 Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės štabo instrukcija dėl pogrindinės spaudos platinimo 1949-01-30 Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės vado Vinco Žaliaduonio-Dijakomo raportas apygardos vadui dėl partizanų, kuriems siūloma suteikti puskarininkio ir jaunesniojo puskarininkio laipsnį, pristatymo 1949-01-30 Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininko Kazio Bukausko-Seklio raportas rinktinės vadui apie partizano Erelio (slap.) plėšikavimą 1949-01-29 Veiklos dokumentai Kęstučio apygardos Birutės rinktinės organizacinio sektoriaus nario Vacio Mockaus-Sapno laiškas partizanui Rimvydui (slap.) 1949-01-28 Veiklos dokumentai Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų vado Jono Žemaičio-Vytauto nurodymas sričių vadams dėl korespondencijos adresavimo 1949-01-26 Veiklos dokumentai Lietuvos išsilaisvinimo kovos sąjūdžio (LIKS) Tarybos prezidiumo pirmininko Jono Žemaičio-Vytauto siunčiamų dokumentų sričių vadams lydraštis 1949-01-26 Veiklos dokumentai Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) ginkluotųjų pajėgų vado Jono Žemaičio-Vytauto nurodymas sričių vadams dėl nario mokesčio ir materialinių vertybių siuntimo BDPS vadovybei tvarkos 1949-01-26 Veiklos dokumentai