Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 3959
Partizano Jono Stačioko-Liepos žūties 1945 m. kovo 30 d. Alytaus aps. Alovės vls., Nemunaičio k. apylinkėse aplinkybių aprašymas 1946-12-06 Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės partizano Dainiaus (slap.) žūties 1945 m. gruodžio 6 d. Alytaus aps. Merkinės vls. Galintėnų k. aplinkybių aprašymas 1946-12-06 Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės partizano Raudonio (slap.) žūties 1945 m. gruodžio 6 d. Alytaus aps. Merkinės vls. Galintėnų k. aplinkybių aprašymas 1946-12-05 Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės partizano Desanto (slap.) žūties 1945 m. gruodžio 6 d. Alytaus aps. Merkinės vls. Piliakalnio k. aplinkybių aprašymas 1946-12-05 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės partizano Vaclovo Remeikos-Jockaus žūties 1945 m. rugsėjo 16 d. Alytaus aps., Subartonių miške aplinkybių aprašymas 1946-12-05 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės partizano Kunoto (slap.) žūties 1945 m. rugsėjo 3 d. Alytaus aps. Alovės vls. Vabalių k. aplinkybių aprašymas 1946-12-05 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago apygardos vadui Dominykui Jėčiui-Ąžuoliui siųstos žinios apie partizanų veiksmus 1946 m. lapkričio 15–30 d. 1946-12-05 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės [vado Adolfo Ramanausko-Vanago] pranešimas partizanui Jonui Krajauskui-Snaiperiui apie Alytaus aps. Alovės vls. veikiančių partizanų dalinių prijungimo prie [Dzūkų rinktinės] Geležinio Vilko grupės 1946-12-04 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono 1-ojo būrio 2-ojo skyriaus skyrininko [Boleslovo Jurkevičiaus]-Putino laiškas rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui apie priežastis, dėl kurių neįvyko planuotas susitikimas, padėtį skyriaus veikimo teritorijoje ir kt. 1946-12-04 Veiklos dokumentai Partizano Roko Luščinsko-Dagilio žūties 1945 m. birželio 13 d. Alytaus aps. Alovės vls. Dobrovolės k. aplinkybių aprašymas 1946-12-04 Veiklos dokumentai