Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 3818
Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado Jono Jakubavičiaus-Rugio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siųstos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1946 m. spalio mėn. 1946-11-01 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago įsakymas Nr. 7 dėl leidimo dėvėti Sužeidimo juostelę, partizanų paskatinimo, papeikimo ir kt. 1946-10-31 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono vado Edvardo Juknaičio-Petraičio rinktinės vadui siunčiamos žinios apie priešo veiksmus 1946 m. spalio 15–31 d. 1946-10-31 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago nurodymas dalinių vadams rinkti kabelį dalinių veikimo teritorijose 1946-10-31 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio vado Jono Krajausko-Snaiperio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siųstos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1946 m. spalio 16–31 d. 1946-10-31 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-10-30 paklausimas apygardos vadui Dominykui Jėčiui-Ąžuoliui dėl rinktinės vado pavaduotojo pareigų ženklo. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-10-30] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-10-30 raštas 1-ojo bataliono 1-ojo būrio vadui [Alfonsui Bucevičiui]-Studentui dėl partizanui Antanui Barysui iškeltų kaltinimų. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-10-30] Veiklos dokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės 2-osios kuopos vado Skydo (slap.) 2-ojo būrio vadui Vyčiui (slap.) siųstų Žaibo būrio vado Žaibo (slap.) raportų ir raportuose paminėtų žmonių nubaudimo atvėjų ištyrimo 1946-10-30 lydraštis. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-10-30 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-10-30 laiškas nenustatytam asmeniui apie [Tauro ir Dainavos apygardų atstovų] posėdžio sprendimą, ketinimus atgaivinti laikraščio „Laivės varpas“ leidybą ir išleisti partizanų dainų rinkinį. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-10-30] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-10-30 nurodymai dalinių vadams dėl aukų rinkimo ir panaudojimo tvarkos. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-10-30] Veiklos dokumentai