Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 2817
Partizanų lauko teismo nuostatai (A apygardos štabo 1945-12-02 organizacinių nurodymų priedas Nr. 2). Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1945-12-02 Veiklos dokumentai Rekvizicijų vykdymo nuostatai ir rekvizicinio kvito blankas (A apygardos štabo 1945-12-02 organizacinių nurodymų priedas Nr. 3). Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1945-12-02 Veiklos dokumentai A apygardos laikraštis "Laisvės varpas" Nr. 1 1945-12-01 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Lietuvos partizanų leidinys, kuriame apžvelgiamos vidaus ir užsienio politinės žinios [1945 m. gruodis] Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai A apygardos vado [Juozo Vitkaus-Kazimieraičio] 1945-11-30 nurodymas rinktinių vadams dėl pasilinksminimų draudimo. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-11-30] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-11-21 įspėjimas būrio vadui Tarzanui (slap.) dėl aplaidaus pareigų vykdymo ir nurodymas pasirinkti būrio vadui tinkamą žiemojimo vietą. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-11-25] Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės Merkinės bataliono vado [Vinco Batulevičiaus]-Gailiaus rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siųstos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1945 m. lapkričio mėn. 1945-11-24 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-11-23 įsakymas Nr. 3 rinktinės [dalinių] vadams dėl priemonių savavališkiems partizanų veiksmams užkirsti. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-11-23] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-11-23 įsakymas Nr. 3 rinktinės [dalinių] vadams dėl priemonių savavališkiems partizanų veiksmams užkirsti. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-11-23] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-11-23 prašymas apygardos vadui Juozui Vitkui-Kazimieraičiui dėl partizanų paskyrimo. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-11-23] Veiklos dokumentai