Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6084
Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Mindaugo rajono vado parengtas 1949 m. sausio [23 d.] Kėdainių aps. Josvainių vls., Ruseinių miške įvykusių kautynių aprašymas 1949-03-12 Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės 11-osios kuopos vado Kazio Gaidelio-Gailiaus raportas rinktinės vadui apie partizano Jozefo Horno-Jupo areštą 1949-03-12 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio būrininko Alfonso Bucevičiaus-Studento rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siunčiamų partizanų žūties aplinkybių aprašymų lydraštis 1949-03-12 Veiklos dokumentai Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Mindaugo rajono vado 1949-03-12 įsakymas Nr. 5 dėl naujų rajono, rajono dalinių ir rajono organizacinio sektoriaus valsčių padalinių rašytinių slaptavardžių vartojimo. Nuorašas Nuorašas darytas [1949-03-12] Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininko Kazio Bukausko-Seklio raportas rinktinės vadui apie partizano Erelio (slap.) plėšikavimą 1949-03-12 Veiklos dokumentai [Algimanto apygardos Kunigaikščio Margio rinktinės vado Juozo Kemeklio]-Rimtučio laiškas Vytauto apygardos vadui Vincui Kauliniui-Miškiniui apie spaudos leidinio siuntimą ir kt. 1949-03-12 Veiklos dokumentai Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Mindaugo rajono vado Juozo Paliūno-Vairo-Draugelio [1949-03-12] parengtas 1945 m. kovo [27 d.] Kėdainių aps. Baisogalos vls., Mažuolių–Legečių kelyje įvykusių kautynių aprašymas. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒gegužės mėn. Veiklos dokumentai Pietų Lietuvos srities vado Adolfo Ramanausko-Vanago įsakymas Nr. 2 dėl jo atleidimo iš Dainavos apygardos vado pareigų ir paskyrimo Pietų Lietuvos srities vadu 1949-03-10 Veiklos dokumentai Pietų Lietuvos srities vado Adolfo Ramanausko-Vanago įsakymas Nr. 2 dėl jo atleidimo iš Dainavos apygardos vado pareigų ir paskyrimo Pietų Lietuvos srities vadu 1949-03-10 Veiklos dokumentai Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Mindaugo rajono vado parengtas 1949 m. sausio 26 d. Kėdainių aps. Krakių vls., Lenčių miške įvykusių kautynių aprašymas 1949-03-09 Veiklos dokumentai