Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 2766
Dzūkų rinktinės laikraštis "Už tėvų žemę" 1945 m. lapkritis Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Dzūkų grupės štabo leidinys, kuriame apžvelgiamos vidaus ir užsienio politinės žinios 1945-11-01 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-11-01 nurodymas [dalinio vadui] Valentinui Paulauskui-Pauliukui atvesdinti partizaną Narą (slap.) ir ryšininką į centrinį ryšių punktą. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-11-01] Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Juozo Stravinsko-Žiedo 1945-10-31 įsakymas Nr. 3 dėl rinktinės kuopų veikimo teritorinių ribų nustatymo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1945-10-31 Veiklos dokumentai 1945 m. ištremtų Alytaus aps. Druskininkų vls. gyventojų sąrašas 1945-10-30 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-10-29 nurodymas [dalinių vadams] Valentinui Paulauskui-Pauliukui, Siaubui (slap.) ir [Vladui Pielikiui]-Butageidžiui pateikti sovietinių pareigūnų duomenis. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-10-29] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-10-29 įsakymas Nr. 2 Merkinės bataliono [dalinių] vadams dėl partizano Gruodžio (slap.) atleidimo iš pareigų ir partizano Putino (slap.) paskyrimo. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-10-29] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-10-29 nurodymas partizanui Valentinui Paulauskui-Pauliukui išsiaiškinti ir pranešti, ar partizanas Tarzanas (slap.) tinkamai eina savo pareigas. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-10-29] Veiklos dokumentai [Dzūkų grupės Merkio rinktinės partizanų] parodymai Alytaus aps. Alovės vls. Davainiškių k. gyventojo Izidoriaus Maldonio byloje 1945-10-28 Veiklos dokumentai [Dzūkų grupės] kreipimasis "Lietuvos jaunime - tautos žiede", raginantis jaunimą jungtis į kovą su okupantais 1945-10-28 Atsišaukimai