Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 3757
Dainavos apygardos vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio prašymas Merkio rinktinės vadui pasiaiškinti dėl įsakymo [Alytaus aps. Alovės vls. veikiantį partizanų dalinį] prijungti prie Dzūkų rinktinės Geležinio Vilko grupės atšaukimo 1947 m. sausis Veiklos dokumentai Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio komiteto [1947 m.] parengti Lietuviškos rezistencijos organizaciniai ir programiniai pagrindai. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-01-01 Veiklos dokumentai Kęstučio apygardos Savanorio rinktinės Juozapavičiaus rajono leidinys „Kovos keliu žengiant“, I dalis (partizanų dainų rinkinys) 1947 m. Eilėraščiai, dainos, maldos Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago įsakymas Nr. 11 dėl partizanų paskatinimo, papeikimo atšaukimo ir bausmių už savavališkus veiksmus taikymo 1947-01-01 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago įsakymas Nr. 10 dėl partizanų paskyrimo, perkėlimo į kitus dalinius, pareigų patvirtinimo ir kt. 1947-01-01 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago įsakymas Nr. 12 dėl leidimo dėvėti Sužeidimo juostelę 1947-01-01 Veiklos dokumentai Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) komiteto parengtas partizano pasižadėjimo kovoti už Lietuvos išlaisvinimą blankas 1947 m. Veiklos dokumentai Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Buganto kuopos partizanas Mykolas Jadenkus-Raibutis 1947–1948 m. Fotodokumentai Į Sibirą išvežtų šeimų sąrašo pavyzdys 1947‒1950 m. Veiklos dokumentai Lietuvos partizanų atsišaukimas „Lietuvi!“, raginantis kukliai linksmintis, ir kreipimasis „Pil...“, raginantis nutraukti ryšius su okupantais Ne vėliau kaip 1947-09-30 Atsišaukimai