Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 3757
Dainavos apygardos vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio parengti grupės (bataliono) vado ir štabo pareigūnų pareiginiai nuostatai [1947 m.] Veiklos dokumentai 1947 m. į užsienį siųstų dokumentų sąrašas. Nuorašas Nuorašas darytas 1947–1948 m. Veiklos dokumentai Dainavos apygardos laikraščio „Svobodnoje slovo“ („Laisvasis žodis“) pavadinimo eskizas [1947-1952 m.] Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Jungtinės Kęstučio apygardos vadovybė 1947 m. Fotodokumentai Jungtinės Kęstučio apygardos vadovybė 1947 m. Fotodokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-01-01 laiškas [partizanui Vytautui Jakavoniui]-Sniegučiui dėl jo kūrybos publikavimo laikraštyje „Mylėk Tėvynę“. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-01-01] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-01-01 prašymas 3-ojo bataliono vado pavaduotojui pranešti nuo kada partizanas Genys (slap.) eina skyrininko pareigas. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-01-01] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-01-01 pranešimas 2-ojo bataliono vado pavaduotojui apie NKVD provokacijas. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-01-01] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-01-01 pranešimas 2-ojo bataliono vadui apie sprendimą dėl partizanų Žilvičio (slap.), Antano Ivanausko-Šturmo, Žiedo (slap.), Stasio Klimašausko-Genio ir Prano Ivanausko-Bevardžio nusižengimo. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-01-01] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-01-01 pranešimas 2-ojo bataliono vado adjutantui gavus Partizanų fondo nuostatų projektą. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-01-01] Veiklos dokumentai