Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 2766
[A apygardos Merkio rinktinės] Varėnos bataliono partizano Prano Svirsko-Lino pranešimas rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui apie 1945 m. gruodžio 29 d. Alytaus aps. Varėnos vls. Milioniškių k. įvykusias kautynes ir NKVD kariuomenės judėjimą 1945-12-31 Veiklos dokumentai A apygardos vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio 1945-12-29 įsakymas Nr. 2 dėl partizanų paskyrimo ir atleidimo iš pareigų. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-12-29] Veiklos dokumentai [A apygardos Merkio rinktinės vado adjutanto] Prano Svirsko-Lino rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siųstos savaitinės žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1946 m. gruodžio mėn. 1945-12-19 Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-12-19 pranešimas apygardos vadui Juozui Vitkui-Kazimieraičiui apie partizanų Liongino Švalkaus-Algimanto, Šerno, Adolfo Bilinsko-Jurgino, Martyno Navicko-Kardžio ir Tomo Kondrato-[Briedžio] žūties 1945 m. gruodžio 4 d. Alytaus aps. Marcinkonių vls. Mardasavo k. aplinkybes. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-12-19] Veiklos dokumentai [A apygardos] Merkio rinktinės [vado] adjutanto Prano Svirsko-Lino pranešimas rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui apie partizano [Jono Sinkevičiaus]-Paukščio veiksmus Alytaus aps. Merkinės mstl. puolimo metu 1945-12-18 Veiklos dokumentai Susivienijimo lietuvių Amerikoje (SLA) savaitraštis „Tėvynė“, 1945-12-15. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1945-12-15 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Partizanų eilėraščiai 1945 m. gruodis–1946 m. sausis Eilėraščiai, dainos, maldos A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-12-09 pranešimas apygardos vadui Juozui Vitkui-Kazimieraičiui apie partizanų Liongino Švalkaus-Algimanto, Šerno, Adolfo Bilinsko-Jurgino, Martyno Navicko-Kardžio ir Tomo Kondrato-[Briedžio] žūties 1945 m. gruodžio 4 d. Alytaus aps. Marcinkonių vls. Mardasavo k. aplinkybes. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-12-09] Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-12-06 prašymas apygardos vadui [Juozui Vitkui-Kazimieraičiui] atleisti iš pareigų ir iš partizanų sąrašų išbraukti Marcinkonių bataliono vadą [Roką Ivanauską]-Barzdą, Joną. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-12-06] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-12-06 įspėjimas Barzdylos būrio vadui Broniui Ivanauskui-Šnekučiui dėl aplaidaus pareigų vykdymo ir nurodymas sudrausminti savivaliaujančius ir drausmės nesilaikančius būrio partizanus. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-12-06] Veiklos dokumentai