Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6084
Laikinai einančio Tauro apygardos vado pareigas Viktoro Vitkausko-Saidoko 1949-03-04 įsakymas Nr. 6 dėl apygardos partizanų apdovanojimo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-03-04 Veiklos dokumentai Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Mindaugo rajono vado 1949-03-02 įsakymas Nr. 4 dėl kelių 1949 m. sausio pabaigoje žuvusių rinktinės narių atminimo, naujai priimtų kovotojų priskyrimo rinktinės daliniams, partizanų paskyrimo, [Laisvės būrio] įsteigimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949-03-02 Veiklos dokumentai Žemaičių apygardos štabo rinktinių vadams siunčiamo laikraščio „Mūsų kelias“ nuorašo lydraštis 1949 m. Veiklos dokumentai Lietuvių karo pabėgėlių Vokietijoje leisto laikraščio „Mūsų kelias“ 1949-03-02 numerio nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės Žarėnų kuopos partizanai Telšių aps. Žarėnų vls., Pušinės miške 1949 m. kovas Fotodokumentai Kęstučio apygardos štabo Organizacinio skyriaus parengtų „Nurodymų kaip elgtis karo atveju“ projektas. Nuorašas Nuorašas darytas ne vėliau kaip 1949-04-18 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) visuomeninės dalies vadovo Juozo Šibailos-Merainio nurodymas Pietų Lietuvos srities vadui siųsti visuomeninės dalies vadovybei nuo 1949-01-01 srityje išleistų spaudos leidinių privalomuosius egzempliorius, mėnesines visuomeninės dalies veiklos žinias ir bent po vieną straipsnį per mėnesį LLKS visuomeninės dalies spaudai 1949 m. kovas–rugpjūtis Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) visuomeninės dalies vadovo Juozo Šibailos-Merainio nurodymas Pietų Lietuvos srities visuomeninės dalies vadovui atsiųsti srities 1944–1949 m. spaudos bibliografiją ir pranešti, kaip numatoma plėtoti pogrindžio spaudą ateityje 1949 m. kovas–rugpjūtis Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) visuomeninės dalies vadovo Juozo Šibailos-Merainio nurodymas Pietų Lietuvos srities visuomeninės dalies vadovui parengti ir atsiųsti srities susikūrimo ir veiklos istoriją 1949 m. kovas–rugpjūtis Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo 1949 m. kovo mėn. kreipimosi į sąjūdžio dalyvius ir visus krašto gyventojus projektas. Nuorašas Nuorašas darytas [1949 m. kovo mėn.] Veiklos dokumentai