Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6084
Vakarų Lietuvos srities štabo viršininko Vytauto Gužo-Kardo laiškas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo pirmininko pavaduotojui Adolfui Ramanauskui-Vanagui 1949-03-08 Veiklos dokumentai [Dainavos apygardos Dzūkų] rinktinės laikraštis „Už tėvų žemę“, Nr. 61 1949-03-08 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Laikinai einančio Tauro apygardos vado pareigas Viktoro Vitkausko-Saidoko 1949-03-08 įsakymas Nr. 7 dėl apygardos partizanų apdovanojimo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-03-08 Veiklos dokumentai [Dainavos apygardos Dzūkų] rinktinės laikraštis „Už tėvų žemę“, Nr. 61 1949-03-08 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Vakarų Lietuvos ir Pietų Lietuvos sričių bei Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) gynybos pajėgų vadovybių 1949 m. kovo 2–4 d. posėdžio protokolas 1949-03-07 Veiklos dokumentai Vakarų Lietuvos ir Pietų Lietuvos sričių bei Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) gynybos pajėgų vadovybių 1949 m. kovo 2–4 d. posėdžio protokolas 1949-03-07 Veiklos dokumentai Vakarų Lietuvos ir Pietų Lietuvos sričių bei Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) gynybos pajėgų vadovybių 1949 m. kovo 2–4 d. posėdžio protokolas 1949-03-07 Veiklos dokumentai Vakarų Lietuvos ir Pietų Lietuvos sričių bei Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) gynybos pajėgų vadovybių 1949 m. kovo 2–4 d. posėdžio protokolas 1949-03-07 Veiklos dokumentai [Didžiosios kovos apygardos vado Alfonso Morkūno]-Plieno laiškas [Vytauto apygardos vadui Vincui Kauliniui–Miškiniui] apie apsilankyma Vytauto apygardoje, planuojamą susitikimą su apygardos vadu ir kt. 1949-03-06 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės 2-osios kuopos 3-čiojo būrio vado Bijūno (slap.) 1946-03-05 raportas 2-osios kuopos vadui apie partizano Strazdo (slap.) žūtį. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-03-05 Veiklos dokumentai