Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 8547
LLS atsišaukimas „Kovojančios tautos žodis lietuvių tautos naikintojams“ 1946-02-25 Atsišaukimai A apygardos štabo laikraštis „Laisvės varpas“, Nr. 3(5) 1946-02-25 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Lietuvos laisvės armijos (LLA) ginklai 1946-02-23 Fotodokumentai [A apygardos būrio vado Adolfo Baublio]-Vyto pranešimas (duomenys) A apygardos vadui Juozui Vitkui-Kazimieraičiui apie [1946 m. vasario 10 d. įvykusius SSRS Aukščiausiosios tarybos] rinkimus Varėnos aps. Varėnos vls. apylinkėse. Duomenys apie 1940-1941 m., 1944-1946 m. suimtus, sušaudytus ir ištremtus gyventojus 1946-02-22 Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Zigmo Drungos-Mykolo Jono 1946-02-20 įsakymas Nr. 4 dėl partizanų veiksmų trukdant gyventojų trėmimą. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-02-20 Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Zigmo Drungos-Mykolo Jono 1946-02-20 įsakymas Nr. 9 dėl partizanų paskatinimo, dvisavaitinių žinių apie partizanų veiksmus siuntimo [apygardos vadui], piniginių lėšų paskirstymo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-02-20 Veiklos dokumentai Duomenys Dainavos apygardos Merkio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui apie [1946 m. vasario 10 d. įvykusius SSRS Aukščiausiosios tarybos] rinkimus Varėnos aps. Perlojos apylinkėje 1946-02-19 Veiklos dokumentai Dainavos apylinkės komendanto Narvydo (slap.) parengtas pranešimas apie 1946 m. vasario 10 d. rinkimų į SSSR Aukščiausiąją tarybą eigą Alytaus aps. Varėnos vls. [Ulbinų k.] [1946-02-18] Veiklos dokumentai Dainavos apylinkės komendanto Narvydo (slap.) A apygardos Merkio rinktinės Varėnos-Rudnios bataliono vadui [Adolfui Baubliui]-Vytui siunčiamo pranešimo lydraštis 1946-02-18 Veiklos dokumentai [Tauro apygardos partizanų] atsišaukimas „Brangūs tautiečiai“ apie 1946-02-10 įvykusius bolševikinius rinkimus į SSRS Aukščiausiąją tarybą 1946-02-16 Atsišaukimai