Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 8547
Lietuvos partizanų apmokymo programa puskarininkio laipsniui gauti 1946-03-15 Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės Varėnos-Rudnios bataliono vado Adolfo Baublio-Vyto pranešimas rinktinės vadui apie būrio partizanų išvykimą iš stovyklų po partizano Vaidivučio (slap.) sulaikymo 1946-03-13 Veiklos dokumentai [Dzūkų rinktinės Kęstučio] grupės laikraštis „Už tėvų žemę“, Nr. 4 (16) 1946-03-10 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai [Tauro apygardos] laikraštis „Kovos keliu“, Nr. 1 1946-03-10 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Tauro apygardos Vytauto rinktinės 2-osios kuopos 3-čiojo būrio vado Broniaus Kudirkos-Bijūno 1946-03-05 parašytas partizano Strazdo (slap.) žūties 1946-03-03–1946-03-04 aprašymas. Nuorašas. Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-03-05 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės Vyto dalinio pasižymėjusių partizanų sąrašas 1946 m. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vadovybės kreipimasis į lietuvių tautą, raginantis ūkininkus sabotuoti okupacinės valdžios nurodymus ir kenkti jai, nepasiduoti bolševikų propagandai ir kt. [1946 m. pavasaris] Atsišaukimai A apygardos vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio 1946-02-28 įsakymas Nr. 6 dėl Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago paskyrimo apygardos štabo 1-ojo ir 3-ojo skyrių viršininku bei apygardos vado pavaduotoju. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-02-28] Veiklos dokumentai A apygardos štabo laikraštis „Laisvės varpas“, Nr. 3(5) 1946-02-25 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Vytauto apygardos štabo 1946-02-25 instrukcija dėl aprūpinimo organizavimo būriuose. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-02-25 Veiklos dokumentai