Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 8547
A apygardos vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio 1946-03-19 įsakymas Nr. 7 dėl partizanų pasižymėjimo ženklų ir jų dėvėjimo tvarkos. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-03-19] Veiklos dokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės vadovybės atsišaukimo fragmentas 1946-03-19 Atsišaukimai Vytauto apygardos Tigro rinktinės Organizacinio sektoriaus viršininko Leono Basio-Švyturio raportas rinktinės vadui apie paskyrimą sektoriaus viršininku ir rinktinės suskirstymą į 8 rajonus 1946-03-18 Veiklos dokumentai Vytauto apygardos štabo 1946-03-16 instrukcija dėl rajonų vadų pareigų ir teisių. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-03-16 Veiklos dokumentai A apygardos štabo laikraštis „Laisvės varpas“, Nr. 4(6) 1946-03-15 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai A apygardos štabo parengta „Lietuvos partizanų puskarininkio laipsniui gauti apmokymo programa“ 1946-03-15 Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės štabo Organizacinio skyriaus viršininko Leono Basio-Švyturio įsakymas Nr. 7 dėl Giedriaus (slap.) paskyrimo 8-ojo rajono vadu 1946-03-15 Veiklos dokumentai [A apygardos Merkio rinktinės karo lauko teismo] 1946-03-15 [posėdžio] protokolas [1946-03-15] Veiklos dokumentai A apygardos štabo laikraštis „Laisvės varpas“, Nr. 4(6) 1946-03-15 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Tauro apygardos vado Zigmo Drungos-Mykolo Jono 1946-03-15 įsakymas Nr. 10 dėl partizanų paskyrimo, paskatinimo, papeikimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-03-15 Veiklos dokumentai