Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6409
Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio [1945-11-18] įsakymas Nr. 20 dėl partizanų paskyrimo. Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio [1945-11-18] įsakymas Nr. 21 dėl partizano Lino (slap.) paskatinimo. Nuorašas Nuorašas darytas 1945 m. lapkritį Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado adjutanto 1945-11-16 nurodymas partizanui Senavaičiui (slap.) panaudotų rekvizicinių kvitų šakneles grąžinti rinktinės štabui. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-11-16] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės partizano [Vinco Česnulevičiaus]-Senovaičio pakvitavimas gavus rekvizicinius kvitus 1945-11-16 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės Puvočių seniūnijos komendanto Gaigalo (slap.) parengtas Alytaus aps. Marcinkonių vls. Puvočių seniūnijoje veikiančių partizanų mobilizavimo planas Ne vėliau kaip 1945-11-16 Veiklos dokumentai N. apygardos partizanų štabo atsišaukimas "Tarybinių įstaigų tarnautojai ir darbininkai!", raginantis neimti iš bolševikų ginklų 1945-11-15 Atsišaukimai N. apygardos partizanų štabo atsišaukimas "Tarybinių įstaigų tarnautojai ir darbininkai!", raginantis neimti iš bolševikų ginklų 1945-11-15 Atsišaukimai N. apygardos partizanų štabo atsišaukimas "Tarybinių įstaigų tarnautojai ir darbininkai!", raginantis neimti iš bolševikų ginklų 1945-11-15 Atsišaukimai Dzūkų grupės Merkio rinktinės Randamonių seniūnijos komendanto Buksaičio (slap.) parengtas Alytaus aps. Druskininkų vls. Randamonių seniūnijoje veikiančių partizanų mobilizavimo planas Ne vėliau kaip 1945-11-14 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės Druskininkų seniūnijos komendanto Juozo Balčiaus-Balučio parengtas Alytaus aps. Druskininkų vls. Druskininkų seniūnijoje veikiančių partizanų mobilizavimo planas Ne vėliau kaip 1945-11-14 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-11-13 padėka [partizanų rėmėjui] Girėnui (slap.) už suteiktą materialinę paramą. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-11-13] Veiklos dokumentai