Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6409
Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-11-22 nurodymas [dalinio vadui] Valentinui Paulauskui-Pauliukui įspėti partizaną Perkūną (slap.) dėl drausmės pažeidimų. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-11-22] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-11-22 perspėjimas [dalinio vadui] [Vladui Pielikiui]-Butageidžiui dėl aplaidaus pareigų vykdymo ir drausmės pažeidimo. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-11-22] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-11-22 nurodymas [dalinio vadui] [Vladui Pielikiui]-Butageidžiui grąžinti savininkui neteisėtai įsigytą drabužį. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-11-22] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės štabo 2-ojo skyriaus viršininko Antano Kulikausko-Daktaro nurodymas Merkio rinktinės vadui išplatinti atsišaukimus „Tarybinių įstaigų tarnautojai ir darbininkai“ 1945-11-21 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-11-21 įspėjimas būrio vadui Tarzanui (slap.) dėl aplaidaus pareigų vykdymo ir nurodymas pasirinkti būrio vadui tinkamą žiemojimo vietą. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-11-21] Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės Kudariškių seniūnijos komendanto Jazmino (slap.) parengtas Alytaus aps. Alovės vls. Kudariškių seniūnijoje veikiančių partizanų mobilizavimo planas Ne vėliau kaip 1945-11-20 Veiklos dokumentai A apygardos Merkinės rinktinės Ilgininkų seniūnijos komendanto Vinco Batulevičiaus-Gailiaus parengtas Alytaus aps. Merkinės vls. Ilgininkų seniūnijoje veikiančių partizanų mobilizavimo planas Ne vėliau kaip 1945-11-20 Veiklos dokumentai A apygardos vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio 1945-11-18 įsakymas Nr. 1 dėl pradėtų eiti apygardos vado pareigų ir Dzūkų grupės pavadinimo pasikeitimo. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-11-18] Veiklos dokumentai A apygardos štabo nurodymai dėl teisminių procedūrų suvienodinimo partizanų daliniuose Ne vėliau kaip 1946-06-05 Veiklos dokumentai A apygardos [vado] nurodymai dalinių vadams dėl dvisavaitinių žinių apie partizanų ir priešo veiksmus rengimo ir siuntimo [apygardos štabui] Ne vėliau kaip 1946-05-15 Veiklos dokumentai