Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6409
A apygardos Merkio rinktinės vado adjutanto 1945-11-23 nurodymas partizanams Valentinui Paulauskui-Pauliukui, [Rokui Ivanauskui]-Barzdai ir Juozui Balčiui-Balučiui miesteliuose išplatinti atsišaukimus „Tarybinių įstaigų tarnautojai ir darbininkai“. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-11-23] Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės vado adjutanto nurodymas partizanui Barzdai (slap.) miesteliuose išplatinti atsišaukimus „Tarybinių įstaigų tarnautojai ir darbininkai“ 1945-11-23 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-11-23 įsakymas Nr. 3 rinktinės [dalinių] vadams dėl priemonių savavališkiems partizanų veiksmams užkirsti. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-11-23] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-11-23 įsakymas Nr. 3 rinktinės [dalinių] vadams dėl priemonių savavališkiems partizanų veiksmams užkirsti. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-11-23] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-11-23 prašymas apygardos vadui Juozui Vitkui-Kazimieraičiui dėl partizanų paskyrimo. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-11-23] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio [1945-11-05] įsakymas Nr. 19 dėl partizanų drausmės griežtinimo, dalinių, laikinai esančių kitų batalionų teritorijoje, pavaldumo, aukštesnei vadovybei nepavaldžių partizanų dalinių prijungimo prie Dzūkų grupės batalionų ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1945-11-23 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio [1945-11-05] įsakymas Nr. 19 dėl partizanų drausmės griežtinimo, dalinių, laikinai esančių kitų batalionų teritorijoje, pavaldumo, aukštesnei vadovybei nepavaldžių partizanų dalinių prijungimo prie Dzūkų grupės batalionų ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1945-11-23 Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės seniūnijos komendanto priesaikos blankas 1945-11-23 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-11-22 nurodymas [dalinio vadui] Valentinui Paulauskui-Pauliukui dėl paimto turto grąžinimo savininkui. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-11-22] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-11-22 raštas [dalinio vadui] Valentinui Paulauskui-Pauliukui dėl ginklo grąžinimo partizanui [Jonui Cibulskui]-Ąžuolaičiui. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-11-22] Veiklos dokumentai