Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 3818
Tauro apygardos vadovybės kreipimasis „Lietuviai“ dėl nepriklausomos Lietuvos ateities [1946 m.] Veiklos dokumentai Tauro apygardos vadovybės kreipimasis „Lietuvos išdavikams ir išgamoms“, įspėjantis netarnauti okupacinei valdžiai [1946 m.] Veiklos dokumentai [A apygardos Merkio rinktinės] partizanų pareigūnų skiriamųjų tarnybinių ženklų eskizai [1946 m.] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės laikraščio "Mylėk Tėvynę" pavadinimo eskizas [1946-1947 m.] Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago užrašyta partizanų malda [1946 m.] Eilėraščiai, dainos, maldos Kautynių ir susidūrimų, kuriuose dalyvavo 1944‒1946 m. žuvę [Kęstučio apygardos Povilo Lukšio rinktinės] partizanai, aprašymai [1946 m.] Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės 52-osios kuopos veikimo rajone 1946–1948 m. žuvusių aktyviųjų kovotojų sąrašas Ne anksčiau kaip 1948-12-31 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės 2-osios kuopos Žalgirio būrio vado Garnio (slap.) 2-osios kuopos vadui siųsto sovietų valdžios areštuotų ir ištremtų asmenų sąrašo lydraštis. Nuorašas Nuorašas dayrtas ne anksčiau kaip 1946-01-01 Veiklos dokumentai [Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės] partizano [Broniaus Sinkevičiaus]-Vanago rašinys „Drąsus ir pasiryžęs priešo nepabūgo“ 1946–1947 m. Veiklos dokumentai [Dainavos apygardos] Merkio rinktinės [Varėnos bataliono] Vyto [būrio] pasižymėjusių ir žuvusių partizanų bei partizanų rėmėjų sąrašas [1946 m.] Veiklos dokumentai