Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6084
Kęstučio apygardos Birutės rinktinės štabo Operacinio skyriaus 1948-05-05 parengtas grandininkų ir skyrininkų rengimo trumpalaikių kursų programos planas. Nuorašas Nuorašas darytas ne vėliau kaip 1949-06-03 Veiklos dokumentai Kęstučio apygardos Birutės rinktinės štabo Operacinio skyriaus 1948-05-05 parengtas neapmokytų partizanų mokymo programos planas. Nuorašas Nuorašas darytas ne vėliau kaip 1949-06-03 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado Kazio Grebliko-Sakalo 1948-05-05 įsakymas Nr. 25 dėl rinktinės partizanų žūties, išbraukimo iš partizanų sąrašų, karinio laipsnio partizanamas suteikimo ir slapyvardžių pakeitimo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1948-05-05 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vado Viktoro Vitkausko-Saidoko 1948-05-05 įsakymas Nr. 18 dėl Tauro apygardos vado Jono Aleščiko-Rymanto 1948-05-04 įsakymo Nr. 7 paskelbimo, Aleksandro Grybino-Fausto paskyrimo Žalgirio rinktinės štabo viršininku ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1948-05-05 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vado Viktoro Vitkausko-Saidoko 1948-05-04 įsakymas Nr. 17 dėl Tauro apygardos vado Jono Aleščiko-Rymanto 1948-04-15 įsakymo Nr. 6 paskelbimo, rinktinės partizanų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš jų. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1948-05-04 Veiklos dokumentai Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės vado kreipimasis į partizanus dėl dvasinių vertybių puoselėjimo ir atsparumo kenksmingiems įpročiams ugdymo 1948-05-03 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vado Viktoro Vitkausko-Saidoko 1948-05-03 įsakymas Nr. 16 dėl Tauro apygardos vado Jono Aleščiko-Rymanto 1948-04-10 įsakymo Nr. 5 paskelbimo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1948-05-03 Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės organizacinio sektoriaus viršininko Leono Basio-Švyturio laiškas apygardos vadui Vincui Kauliniui-Miškiniui apie rinktinės vadą Vincą Žaliaduonį-Roką 1948-05-02 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vado Viktoro Vitkausko-Saidoko 1948-05-02 įsakymas Nr. 15 dėl Tauro apygardos vado Jono Aleščiko-Rymanto 1948-04-04 įsakymo Nr. 4 paskelbimo ir padėkos partizanui Šernui (slap.) skyrimo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1948-05-02 Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės organizacinio sektoriaus viršininko Leono Basio-Švyturio laiškas rinktinės vadui Vincui Žaliaduoniui-Dijakomui apie būsimo susitikimo organizavimą 1948-05-01 Veiklos dokumentai