Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6084
Jungtinės Kęstučio apygardos Birutės rinktinės Dubysos rajono [TAK] būrio sudarytas Kelmės aps. Karklėnų vls. LSSR MVD, MGB, stribų, sovietų valdžios pareigūnų sąrašas 1948-05-30 Veiklos dokumentai Jungtinės Kęstučio apygardos Birutės rinktinės Dubysos rajono [TAK] būrio sudarytas Kelmės aps. Kražių vls. LSSR MVD, MGB, stribų, sovietų valdžios pareigūnų sąrašas 1948-05-30 Veiklos dokumentai Jungtinės Kęstučio apygardos Birutės rinktinės Dubysos rajono [TAK] būrio vado Vytenio (slap.) parengtos žinios apie Kelmės aps. Karklėnų vls. sovietines karines pajėgas 1948-05-30 Veiklos dokumentai Jungtinės Kęstučio apygardos Birutės rinktinės Dubysos rajono [TAK] būrio žinios apie Kelmės aps. Kražių vls. sovietines karines pajėgas 1948-05-30 Veiklos dokumentai Jungtinės Kęstučio apygardos Birutės rinktinės Dubysos rajono [TAK] būrio sudarytas Kelmės aps. Kražių vls. komjaunuolių sąrašas 1948-05-30 Veiklos dokumentai Jungtinės Kęstučio apygardos Birutės rinktinės Dubysos rajono [TAK] būrio partizano Dainiaus (slap.) raštas rajono vadui dėl teisės dėvėti Sužeidimo ženklą 1948-05-30 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Juozo Baltrušaičio-Tigro 1948-05-29 įsakymas Nr. 6 dėl žuvusių partizanų išbraukimo iš rinktinės partizanų sąrašų, partizanų skyrimo į pareigas, karinio laipsnio suteikimo, tremtinių sąrašų, sovietų valdžios aktyvistų sąrašų ir partizanų baudžiamų asmenų bylų sudarymo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau 1948-05-29 Veiklos dokumentai Žemaičių apygardos vado Aleksandro Milaševičiaus-Radvilos [nurodymai] dėl mobilizacinių planų sudarymo ir vykdymo bei mobilizacinių duomenų apygardos štabui pateikimo 1948-05-28 Veiklos dokumentai Mobilizacinių duomenų pateikimo apygardos štabui pavyzdys (Žemaičių apygardos vado Aleksandro Milaševičiaus-Radvilos 1948-05-28 [nurodymų] priedas) 1948-05-28 Veiklos dokumentai Vytauto apygardos vado įsakymas [gyventojams] Nr. 2 dėl paramos teikimo nuo tremties besislapstantiems lietuviams 1948-05-25 Veiklos dokumentai