Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 3818
Duomenys apie [1946 m. vasario 10 d. įvykusius SSRS Aukščiausiosios tarybos] rinkimus Varėnos aps. Varėnos vls. Barčių apylinkėje [Ne anksčiau kaip 1946-02-10] Veiklos dokumentai A apygardos vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio nurodymas dalinių vadams dėl informacinių pranešimų rengimo ir pateikimo vadovybei 1946-02-06 Veiklos dokumentai A apygardos laikraštis "Laisvės varpas" Nr. 2(4) 1946-02-01 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Duomenys apie 1940-1941 m., 1944-1946 m. suimtus, sušaudytus ir ištremtus Alytaus aps. Varėnos vls. Perlojos ir Kucakiemio apylinkių gyventojus Ne anksčiau kaip 1946 m. vasaris Veiklos dokumentai Dzūkų rinktinės Kęstučio grupės laikraštis „Už tėvų žemę!“, Nr. 14. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-01-30] Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai A apygardos vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio 1946-01-30 įsakymas Nr. 5 dėl įsakymo Nr. 4 1–3 straipsnių atšaukimo. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-01-30] Veiklos dokumentai Varėnos valsčiaus komendanto Adolfo Baublio-Vyto prašymas A apygardos Merkio rinktinės vadui tarpininkauti iš apygardos štabo gaunant 16 egzempliorių mobilizacinių nurodymų egzempliorių 1946-01-22 Veiklos dokumentai A apygardos laikraštis "Laisvės varpas" Nr. 1(3) 1946-01-15 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-01-12 nurodymai partizanui [Broniui Ivanauskui]-Šnekučiui išplatinti atsišaukimus, pranešti apie partizano [Valentino Paulausko]-Pauliuko ir kitų partizanų žūties aplinkybes ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-01-10] Veiklos dokumentai A apygardos vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio nurodymai apskričių komendantams, rinktinių ir dalinių vadams dėl partizanų veiksmų boikotuojant 1946 m. vasario 10 d. rinkimus į SSSR Aukščiausiąją tarybą 1946-01-09 Veiklos dokumentai