Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6084
Vytauto apygardos štabo instrukcija dėl paramos ir apsaugos teikimo nuo tremties besislapstantiems lietuviams 1948-05-25 Veiklos dokumentai Tauro apygardos partizanų sudarytas Vilkaviškio aps. Keturvalakių vls. gyventojų, 1948 m. ištremtų iš Lietuvos, sąrašas Ne anksčiau kaip 1948-05-22 Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės vado Vinco Žaliaduonio-Dijakomo laiškas rinktinės organizacinio sektoriaus viršininkui Leonui Basiui-Švyturiui apie nepavykusias pastangas susisiekti 1948-05-21 Veiklos dokumentai Vytauto apygardos vado Vinco Kaulinio-Miškinio 1948-05-17 raštas Vakarų Lietuvos srities vadui apie Juozą Markulį-Erelį, ryšį tarp apygardų ir sričių, Dariaus-Girėno apygardą ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1948-05-17 Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Jono Aleščiko-Rymanto raštas Kęstučio apygardos vadui dėl Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo ir Žalgirio rinktinės vado Vinco Štrimo-Šturmo žūties, siunčiamų dokumentų ir kt. 1948-05-16 Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Jono Aleščiko-Rymanto Kęstučio apygardos vadui siųstų Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) dokumentų lydraštis 1948-05-15 Veiklos dokumentai Jungtinės Kęstučio apygardos vado įsakymas gyventojams Nr. 1 dėl laisvės kovos sąjūdžio dalyvių ir gyventojų saugumo užtikrinimo 1948-05-15 Veiklos dokumentai Kęstučio apygardos Savanorio rinktinės Juozapavičiaus rajono vado pranešimas rinktinės vadui apie padėtį Kėdainių kariniame aerouoste 1948-05-13 Veiklos dokumentai Žemaičių apygardos vado Aleksandro Milaševičiaus-Radvilos įsakymas Nr. 4 dėl karinio laipsnio suteikimo, rinktinių inspektavimo ir instruktavimo, partizanų mokymo ir kt. 1948-05-08 Veiklos dokumentai Vakarų Lietuvos srities vado raštas [Dominykui Steponaičiui-Tauriui] dėl kandidatų vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų vado pareigoms užimti 1948-05-06 Veiklos dokumentai