Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 3818
A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago prašymas Dzūkų rinktinės vadui Dominykui Jėčiui-Ąžuoliui pranešti, kokie dalinių vadai veikia Dzūkų rinktinės veikimo teritorijoje ir padėti su jais susitikti 1946-01-09 Veiklos dokumentai A apygardos vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio nurodymas Merkio rinktinės vadui pasirengti partizanų mokymams 1946-01-06 Veiklos dokumentai A apygardos vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio nurodymas Merkio rinktinės vadui pertvarkyti rinktinę pagal apygardos vado įsakymą Nr. 4 bei organizacinius ir mobilizacinius nurodymus 1946-01-05 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-01-04 pranešimas Merkinės bataliono vado pavaduotojui Vincui Batulevičiui-Gailiui aoie jo paskyrimą Merkio rinktinės vado adjutantu. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-01-04] Veiklos dokumentai A apygardos vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio atsakymas į Geležinio Vilko rinktinės vado adjutanto Lino (slap.) 1945-10-31 raštą ir kt. 1946-01-02 Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-01-02 pranešimas apygardos vadui Juozui Vitkui-Kazimieraičiui apie 1945 m. gruodžio 15 d. partizanų įvykdytą Alytaus aps. Merkinės mstl. puolimą. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-01-02 Veiklos dokumentai Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) baudžiamojo statuto projektas [1946–1948 m.] Veiklos dokumentai [A apygardos Merkio rinktinės] partizanų pareigūnų skiriamųjų tarnybinių ženklų eskizai Ne vėliau kaip 1946-07-12 Žemėlapiai, schemos, planai Svarbesni pasižymėjimai iš Dainavos apygardos vado raštų Ne vėliau kaip 1946-07-20 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės armijos (LLA) A apygardos vado 1945‒1946 m. įsakymas Nr. 16 dėl partizano Lino (slap.) paskyrimo apygardos vado adjutantu. Ištrauka Nuorašas darytas [1946 m.] Veiklos dokumentai