Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 3818
A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago įspėjimas būrio vadui [Petrui Bingeliui]-Šturmanui dėl aplaidaus pareigų vykdymo ir nurodymas duomenis apie rinkimų eigą pristatyti iki 1946 m balandžio 27 d. 1946-04-12 Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-01-04 įspėjimas Merkinės bataliono vadui [Vincui Batulevičiui]-Gailiui dėl aplaidaus pareigų vykdymo ir nurodymas duomenis apie rinkimų eigą pristatyti iki 1946 m balandžio 27 d. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-04-12] Veiklos dokumentai A apygardos laikraštis "Laisvės varpas" Nr. 5(7) 1946-04-05 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Partizanų eilėraštis „Motinai“ 1946-03-31 Eilėraščiai, dainos, maldos A apygardos vado [Juozo Vitkaus-Kazimieraičio] 1946-03-26 įsakymas Nr. 8 dėl karinio laipsnio suteikimo tvarkos. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-03-26] Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago prašymas apygardos vadui [Juozui Vitkui-Kazimieraičiui] apdovanoti pasižymėjusius Merkio rinktinės partizanų rėmėjus 1946-03-25 Veiklos dokumentai A apygardos vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio nurodymai Merkio ir Šarūno rinktinių vadams dėl mokomųjų dalinių rinktinėse steigimo, mokymo ir egzaminų organizavimo bei karinio laipsnio suteikimo tvarkos 1946-03-22 Veiklos dokumentai [Dainavos apygardos] Dzūkų rinktinės Margio grupės štabo Ryšių ir žvalgybos skyriaus viršininko Gandro (slap.) raštas partizanei [Albinai Baltrėnaitei]-Rūtai [1946 m.] Veiklos dokumentai Duomenys apie 1940-1941 m., 1944-1946 m. suimtus, sušaudytus ir ištremtus Alytaus aps. Druskininkų vls. gyventojus 1946-03-20 Veiklos dokumentai Duomenys apie rinkimus Varėnos aps. Druskininkų vls. 1946-03-20 Veiklos dokumentai