Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4276
Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago raštas apygardos vadui Dominykui Jėčiui-Ąžuoliui apie Dainavos ir Tauro apygardų atstovų posėdyje svarstytus klausimus, partizanų apdovanojimo ir karinio laipsnio suteikimo tvarką, partizanų apmokymą ir kt. 1946-10-27 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės [2-ojo bataliono] partizano [Prano Svirsko]-Lino rinktinės vadui siunčiamų pinigų lydraštis 1946-10-27 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Geležinio Vilko grupės vado Vaclovo Voverio-Žaibo raštas Merkio rinktinės vadui dėl Merkio rinktinės partizanų dalinėlio perėmimo 1946-10-27 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono Marcinkonių būrio partizano Gardino (slap.) raštas rinktinės vadui, kuriame paaiškinamos pistoleto „Astra“ įsigijimo aplinkybės ir prašoma palikti šį pistoletą partizanui Gardinui (slap.) 1946-10-27 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago raštas apygardos vadui apie Dainavos ir Tauro apygardų atstovų posėdyje svarstytus klausimus, partizanų apdovanojimo ir karinio laipsnio suteikimo tvarką, partizanų apmokymą ir kt. 1946-10-27 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Geležinio Vilko grupės vado Vaclovo Voverio-Žaibo raštas Merkio rinktinės vadui dėl susitikimo organizavimo 1946-10-26 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado Jono Jakubavičiaus-Rugio pranešimas rinktinės vadui apie priežastis, dėl kurių neįvykdytas įsakymas dėl partizanų apdovanojimo 1946-10-26 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago nurodymai 2-ojo bataliono vadui dėl telefono kabelio rinkimo 1946-10-25 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago nurodymas [3-ojo] bataliono vado pavaduotojui Adolfui Baubliui-Vytui atsiųsti partizanui Vaidevučiui (slap.) priklausantį ginklą „Astra“ 1946-10-25 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado pavaduotojo Adolfo Baublio-Vyto rinktinės nurodymas 2-ojo bataliono 2-ojo skyriaus skyrininkui Arui (slap.) atsiųsti partizano Gardino (slap.) pistoletą „Astra“ 1946-10-25 Veiklos dokumentai