Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 3818
A apygardos vado adjutanto [Juozo Gegužio]-Laisvūno Merkio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siunčiamų [instrukcijos] „Partizanų dalinių rikiuotė ir vadovavimas“, rekvizicinių kvitų, vaistų ir [spausdinimo] mašinėlės juostelių lydraštis 1946-04-30 Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago apygardos vadui Juozui Vitkui-Kazimieraičiui siųstų pinigų 1946-04-30 lydraštis. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-04-30] Veiklos dokumentai A apygardos vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio 1946-04-30 įsakymas Nr. 15 dėl partizanų paskyrimo ir dalinių performavimo. Nuorašas Nuorašas darytas 1946 m. balandžio 30–gegužės 13 d. Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės Varėnos bataliono vado pavaduotojo Adolfo Baublio-Vyto pranešimas rinktinės vadui apie balandžio 27 d. Varėnos aps. Marcinkonių vls. Bižų k. įvykusį susidūrimą su MVD kariuomene 1946-04-30 Veiklos dokumentai [A apygardos Merkio rinktinės] dalinio partizanų karo lauko teismo posėdžio, įvykusio 1946 m. balandžio 29 d., sprendimas 1946-04-29 Veiklos dokumentai [A apygardos Merkio rinktinės] partizano Putino (slap.) parodymai partizano Meškino (slap.) byloje 1946-04-26 Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago prašymas apygardos vadui [Juozui Vitkui-Kazimieraičiui] apdovanoti pasižymėjusius Varėnos-Rudnios bataliono partizanų rėmėjus 1946-04-24 Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago apygardos vadui Juozui Vitkui-Kazimieraičiui pateiktas Varėnos-Rudnios bataliono pasižymėjusių partizanų sąrašas 1946-04-24 Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago apygardos vadui Juozui Vitkui-Kazimieraičiui pateiktas Varėnos-Rudnios bataliono pasižymėjusių partizanų 1946-04-24 sąrašas. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-04-24] Veiklos dokumentai [A apygardos Merkio rinktinės] partizanų Jono Krajausko-Lengvenio, Broniaus Marčiulionio-Stumbro, Žaibo (slap.), Zigmo (slap.), Balandžio (slap.), Tarzano (slap.) ir kt. parodymai apie buvusio [MVD slaptojo bendradarbio] Petro Abramavičiaus nusikalstamą veiklą 1946-04-21 Veiklos dokumentai