Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4276
LSSR KGB darbuotojų paimtos partizanų nuotraukos 1946–1948 m. Fotodokumentai Dainavos apygardos [Merkio rinktinės] partizanai Alytaus aps., Rudnios miške 1946 m. lapkritis Fotodokumentai Dainavos apygardos vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio raštas Merkio rinktinės vadui dėl dalies Karininko Juozapavičiaus grupės veikimo teritorijos ir joje veikiančių partizanų perėmimo 1946 m. lapkritis Veiklos dokumentai Dainavos apygardos vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio 1946 m. [spalio] mėn. įsakymas Nr. 126 sp dėl Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago paskyrimo apygardos vado pavaduotoju. Nuorašas Nuorašas darytas 1946-11-01 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago įsakymas Nr. 8 dėl partizanų papeikimo ir įspėjimo 1946-11-01 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio nurodymas Merkio rinktinės vadui dėl partizanų veiksmų bolševikinei valdžiai apginkluojant gyventojus 1946 m. lapkritis Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago raštas 1-ojo bataliono 1-ojo būrio vadui dėl partizanų Gegužės (slap.) ir Jurgino (slap.) nusikalstamos veiklos ir nurodymas supažindinti minėtus partizanus su šiuo raštu 1946-11-01 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado Jono Jakubavičiaus-Rugio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siųstos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1946 m. spalio mėn. 1946-11-01 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago įsakymas Nr. 7 dėl leidimo dėvėti Sužeidimo juostelę, partizanų paskatinimo, papeikimo ir kt. 1946-10-31 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono vado Edvardo Juknaičio-Petraičio rinktinės vadui siunčiamos žinios apie priešo veiksmus 1946 m. spalio 15–31 d. 1946-10-31 Veiklos dokumentai