Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 3818
[A apygardos Merkio rinktinės] partizanų Jono Krajausko-Lengvenio, Broniaus Marčiulionio-Stumbro, Žaibo (slap.), Zigmo (slap.), Balandžio (slap.), Tarzano (slap.) ir kt. parodymai apie buvusio [MVD slaptojo bendradarbio] Juozo Vitkausko nusikalstamą veiklą 1946-04-21 Veiklos dokumentai [A apygardos Merkio rinktinės] partizanų Jono Krajausko-Lengvenio, Broniaus Marčiulionio-Stumbro, Žaibo (slap.), Zigmo (slap.), Balandžio (slap.), Tarzano (slap.) ir kt. parodymai apie buvusios [MVD slaptosios bendradarbės] Minkelienės nusikalstamą veiklą 1946-04-21 Veiklos dokumentai Lietuvos partizanų laikraštis ЧТО ТАКОЕ СОВЕТСКАЯ ПРАВДА? („Kas yra sovietinė tiesa?“) Nr. 1 1946-04-16 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai A apygardos vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio 1946-04-16 įsakymas Nr. 14 dėl partizanų apdovanojimo. Nuorašas Nuorašas darytas 1946 m. balandžio 16–gegužės 13 d. Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės armijos (LLA) A apygardos vado 1946-04-13 įsakymas Nr. 13 dėl Šarūno rinktinės Seirijų bataliono vado Antano Grušausko-Siaubo papeikimo ir kovos su nesaikingu alkoholio vartojimu. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-04-13 Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės Varėnos bataliono vado Jono Jakubavičiaus-Rugio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siunčiamo pasižymėjusių partizanų ir jų rėmėjų sąrašo lydraštis 1946-04-13 Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės Varėnos bataliono pasižymėjusių partizanų sąrašas [1946-04-13] Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės Varėnos bataliono žuvusių partizanų sąrašas [1946-04-13] Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės Varėnos-Rudnios bataliono vado Adolfo Baublio-Vyto rinktinės vadui siunčiamo pasižymėjusių [bataliono] partizanų ir jų rėmėjų sąrašo lydraštis 1946-04-13 Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago apygardos vadui Juozui Vitkui-Kazimieraičiui pateiktas pasižymėjusių partizanų 1946-04-12 sąrašas. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-04-12] Veiklos dokumentai