Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 3818
Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado pavaduotojo Adolfo Baublio-Vyto pranešimas rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui apie 1946 m. birželio 16 d. įvykusį susidūrimą su MVD kariuomene, prarastą ginkluotę, suimtus asmenis ir kt. 1946-07-02 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės armijos (LLA) A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-05-01 įsakymas Nr. 6 dėl Druskininkų‒Marcinkomių bataliono pavadinimo pasikeitimo, 2-ojo bataliono vado Edvardo Juknaičio-Juozaičio slapyvardžio pakeitimo į „Petraitis“ ir kt. Ištrauka Nuorašas darytas [1946-07-01] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 2-ojo bataliono vadui siunčiamos ištraukos iš rinktinės vado 1946-05-01 įsakymo Nr. 6 lydraštis 1946-07-01 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos pareigūno parengta partizanų ir priešo veiksmų 1946 m. birželio mėn. apžvalga 1946 m. liepos 1–20 d. Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės laikraštis "Už tėvų žemę" Nr. 10(22) 1946-07-01 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago laiškas [Pietų Lietuvos srities vadui Juozui Vitkui-Kazimieraičiui] apie Sergijaus Staniškio-Lito atvykimą ir jo paskyrimą [Pietų Lietuvos srities] štabo viršininku, padėtį Karininko Juozapavičiaus grupėje ir kt. [1946 m. liepa] Veiklos dokumentai Pietų Lietuvos srities štabo viršininko Sergijaus Staniškio-Antanaičio paklausimas Dainavos apygardos Merkio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui dėl laikraščio „Laisvės varpas“ leidybos ir spausdinimo priemonių Ne vėliau kaip 1946-11-28 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės Merkinės bataliono 1-ojo būrio vado pranešimas rinktinės vadui apie partizano Juozo Lepeškos-Jazmino žūtį 1946 m. birželio 16 d. 1946-06-26 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės Merkinės bataliono 1-ojo būrio vado pranešimas rinktinės vadui apie bataliono 3-ojo skyriaus skyrininko Toleikio (slap.) žūtį 1946 m. birželio 23 d. 1946-06-26 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės Merkinės bataliono [1-ojo būrio vado] prašymas [rinktinės vadui] atsiųsti partizanų žinių lapelių ir žinių [apie partizanų ir priešo veiksmus] pavyzdį 1946-06-26 Veiklos dokumentai