Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6129
Vytauto apygardos Tigro rinktinės vado raštas [apygardos vadui] dėl bendravimo su gudų ir lenkų partizanais 1948-09-24 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vado Viktoro Vitkausko-Saidoko 1948-09-23 įsakymas Nr. 48 dėl padėkų ir pagyrimo partizanams skyrimo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1948-09-23 Veiklos dokumentai Kęstučio apygardos Birutės rinktinės štabo Operacinio skyriaus 1948-05-05 parengtas partizanų viršininkų rengimo trumpalaikių kursų programos planas. Nuorašas Nuorašas darytas ne vėliau kaip 1949-06-03 Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės vado Vinco Žaliaduonio-Dijakomo raportas apygardos vadui dėl partizanų, kuriems siūloma suteikti aukštenį laipsnį, pristatymo 1948-09-22 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vado Viktoro Vitkausko-Saidoko 1948-09-21 įsakymas Nr. 47 dėl partizano Ainiaus (slap.) tarnybos pradžios laiko užskaitymo, kautynėse dalyvavusių partizanų sužeidimų ir žūties, išbraukimo iš rinktinės partizanų sąrašų, partizano Gaidžio (slap.) įrašymo į rinktinės partizanų sąrašus ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1948-09-21 Veiklos dokumentai Žemaičių apygardos štabo Informacijos skyriaus viršininko raštas Šatrijos rinktinės vadui dėl ištremtų Lietuvos gyventojų laiškų, iliustruojančių sunkią ištremtųjų padėtį, rinkimo ir pateikimo apygardos štabui 1948-09-21 Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės vado Vinco Žaliaduonio-Dijakomo 1948-09-20 įsakymas Nr. 16 pranešti apie ištremtus, nuo tremties pasislėpusius, bolševikų areštuotus, nužudytus asmenis ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1948-09-20 Veiklos dokumentai Didžiosios kovos apygardos B rinktinės Stiklo būrio partizano Prano Šuminsko-Pėdės (Fedios) laiškas žuvusio partizano Juliaus Justavičiaus-Kęstučio tėvams 1948 m. rugsėjis–spalis Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės vado Vinco Žaliaduonio-Dijakomo 1948-09-20 įsakymas Nr. 14 skirti Joną Kluonį-Jakutį 8-ojo rajono kuopos vadu, žuvus šios kuopos vadui Kostui Romančiukui-Ąžuolui. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1948-09-20 Veiklos dokumentai Žemaičių apygardos vado įsakymas gyventojams Nr. 3 dėl ištremiamojo „kaltinamąjį aktą“ pasirašiusių ar kitaip prisidėjusių prie gyventojų trėmimo asmenų perdavimo partizanų karo lauko teismui ir trėmimus vykdančių okupacinės valdžios pareigūnų baudimo mirties bausme 1948-09-19 Veiklos dokumentai