Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 3818
Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-07-12 nurodymai dalinių vadams Edvardui Juknaičiui-Petraičiui, Adolfui Baubliui-Vytui, Jonui Jakubavičiui-Rugiui, Vincui Ivanauskui-Gegučiui ir Jonui Krajauskui-Snaiperiui dėl partizanų veiksmų, rengiantis suduoti priešui naują smūgį. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-07-12 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-07-12 nurodymai Pietų Lietuvos srities vadui dėl siunčiamo pranešimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-07-12] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-07-12 nurodymas dalinių vadams Adolfui Baubliui-Vytui, Jonui Jakubavičiui- Rugiui, Edvardui Juknaičiui-Petraičiui, Vincui Ivanauskui-Gegučiui ir Jonui Krajauskui-Snaiperiui pateikti žinias partizaninio judėjimo klausimais. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-07-12] Veiklos dokumentai Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vadovybės įsakymas Nr. 2 Lietuvos visuomenei padėti partizanams ir laikytis jų nustatytų reikalavimų 1946-07-12 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-07-12 nurodymai dalinių vadams Edvardui Juknaičiui-Petraičiui, Jonui Jakubavičiui-Rugiui, Adolfui Baubliui-Vytui, Vincui Ivanauskui-Gegučiui ir Jonui Krajauskui-Snaiperiui dėl partizanų kovinių ir kt. veiksmų. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-07-12] Veiklos dokumentai [Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 2-ojo būrio] vado Vinco Ivanausko-Gegučio pranešimas rinktinės vadui apie partizano Sakalo (slap.) žūtį 1946 m. liepos 11 d. 1946-07-11 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės [1-ojo bataliono 2-ojo būrio vado] Vinco Ivanausko-Gegučio parengtos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1946-07-11 Veiklos dokumentai Tauro apygardos laikraštis „Kovos keliu“, Nr. 9 1946-07-10 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado pavaduotojo Kazimiero Algirdo Varkalos-Žaliuko 1946-07-10 įsakymas Nr. 14 dėl partizanų informavimo veiklos klausimais, ryšių palaikymo, drausmės, Karo lauko teismų sudarymo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-07-10 Veiklos dokumentai [Pietų Lietuvos srities štabo viršininko] Sergijaus Staniškio-Antanaičio šifruotas laiškas Dainavos apygardos Merkio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui 1946 m. liepa–rugsėjis Veiklos dokumentai