Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6129
Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės vado įsakymas Mindaugo ir Gedimino rajonų vadams dėl [MGB slaptųjų bendradarbių] ir kitų partizaniniam sąjūdžiui kenkiančių asmenų neatidėliojamo perdavimo partizanų karo lauko teismams 1948-10-12 Veiklos dokumentai Žemaičių apygardos vado Vytauto (slap.) raštas Šatrijos rinktinės vadui Ignui Šapkūnui-Buržujui 1948-10-11 Veiklos dokumentai Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės vado įsakymas Nr. 5 dėl partizanų apdovanojimo, paskatinimo, ginkluotos kovos pobūdžio ir kt. 1948-10-10 Veiklos dokumentai Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės vado įsakymas Nr. 5 dėl partizanų apdovanojimo, paskatinimo, ginkluotos kovos pobūdžio ir kt. 1948-10-10 Veiklos dokumentai Žemaičių apygardos vado [Vlado Montvydo-Etmono] įsakymas Nr. 12 dėl apygardos štabo pertvarkymo, partizanų atleidimo, paskyrimo, pavieniui besislapstančių partizanų priskyrimo rinktinių daliniams ir kt. 1948-10-09 Veiklos dokumentai Žemaičių apygardos vado Vytauto (slap.) Šatrijos rinktinės vadui siunčiamų dokumentų lydraštis 1948-10-09 Veiklos dokumentai Žemaičių apygardos vado raštas rinktinių vadams dėl aukštesnės vadovybės rėmimo 1948-10-09 Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Aleksandro Grybino-Fausto 1948-10-08 įsakymas Nr. 18 dėl apygardos vado pareigų perėmimo žuvus Jonui Aleščikui-Rymantui ir partizanų paskyrimo. Nuorašas Nuorašas darytas [1948-10-08] Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės vado Vinco Žaliaduonio-Dijakomo 1948-10-08 įsakymas Nr. 15 dėl aprūpinimo organizavimo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1948-10-08 Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1946-09-19 įsakymas Nr. 6 dėl [MVD kariuomenės kariškių], okupacinės valdžios pareigūnų, stribų ir MVD slaptųjų bendradarbių naikinimo operacijų vykdymo 1946 m. rugsėjo 20‒27 d. Nuorašas Nuorašas darytas 1948 m. spalio‒1949 m. rugsėjo mėn. Veiklos dokumentai