Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 3818
Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Geležinio Vilko grupės vado Vaclovo Voverio-Žaibo raštas partizanų rėmėjai Monikai Golšteinienei-Malonei, kuriame išdėstomos planuojamo susitikimo su [LSSR MVD Alytaus apskrities skyriaus Daugų valsčiaus poskyrio] viršininku sąlygos 1946-07-09 Veiklos dokumentai [Dainavos apygardos Merkio rinktinės] partizano Tigro (slap.) pranešimas [rinktinės vadui] apie padėtį [dalinio] veikimo teritorijoje, Pietų Lietuvos srities vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio žūtį ir prašymas liepos 14 d. atvykti į susitikimą 1946 m. liepos 9-12 d. Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės [1-ojo bataliono 2-ojo būrio vado] Vinco Ivanausko-Gegučio pranešimas rinktinės vadui apie partizanų ir priešo veiksmus 1946-07-08 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės Merkinės bataliono 1-ojo būrio būrininko pranešimas rinktinės vadui apie 2-ojo skyriaus vado pavaduotojo Direktoriaus (slap.) žūtį 1947 m. birželio 30 d. 1946-07-07 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės Merkinės bataliono 1-ojo būrio būrininko prašymas rinktinės vadui vietoj žuvusio partizano Toleikio (slap.) 2-ojo skyriaus skyrininku paskirti partizaną Būgą (slap.) 1946-07-07 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės [1-ojo bataliono 2-ojo būrio vado] Vinco Ivanausko-Gegučio pranešimas rinktinės vadui apie priešo veiksmus ir partizanų patirtus nuostolius 1946-07-04 Veiklos dokumentai [Dainavos apygardos Merkio rinktinės] dalinio partizanų karo lauko teismo posėdžio, įvykusio 1946 m. liepos 3 d., protokolas 1946-07-03 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago apygardos vadui Dominykui Jėčiui-Ąžuoliui siųstos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1946 m. birželio 15–30 d. 1946-07-03 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago apygardos vadui Dominykui Jėčiui-Ąžuoliui siųstos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1946 m. birželio 15–30 d. 1946-07-03 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado pavaduotojo Adolfo Baublio-Vyto pranešimas rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui apie 1946 m. birželio 16 d. įvykusį susidūrimą su MVD kariuomene, prarastą ginkluotę, suimtus asmenis ir kt. 1946-07-02 Veiklos dokumentai