Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6129
Tauro apygardos vado Jono Aleščiko-Rymanto 1948-04-04 įsakymas Nr. 4 dėl apygardos vado pareigų perėmimo, Kęstučio rinktinės 69-osios kuopos vado Klajūno (slap.) paskyrimo laikinuoju Kęstučio rinktinės vadu ir žuvusių partizanų išbraukimo iš partizanų sąrašų. Nuorašas Nuorašas darytas 1948 m. spalio‒1949 m. rugsėjo mėn. Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės vado Vinco Žaliaduonio-Dijakomo 1948-10-05 įsakymas Nr. 19 dėl 8-ojo rajono organizacinio sektoriaus pareigūnų paskyrimo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1948-10-05 Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės vado Vinco Žaliaduonio-Dijakomo 1948-10-02 įsakymas Nr. 15 skirti Kazį Bukauską-Seklį rinktinės Žvalgybos skyriaus viršininku, žuvus šio skyriaus viršininkui [Steponui Misiūnui]-Dagiliui, o Mamertą Paukštę-Genį – Karo lauko teismo nariu. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1948-10-02 Veiklos dokumentai [Žemaičių apygardos] MA vado Šarūno (slap.) 1948-10-01 pranešimo Nr. 25 (Vakarų Lietuvos srities vado 1949-04-18 rašto Nr. 140 priedas) ištrauka Ištrauka daryta ne anksčiau kaip 1948-10-01 Veiklos dokumentai Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės vado įsakymas [Mindaugo ir Gedimino rajonų vadams] dėl pridedamo Lietuvos studentų tremtinių centrinės atstovybės 1947-11-15 laiško Vyriausiojo Lietuvos atstatymo komiteto (VLAK) Informacijos centrui išplatinimo 1948 m. spalis Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės 8-osios kuopos vado Jono Kluonio-Jakučio raportas rinktinės vadui apie siunčiamus dokumentus 1948-10-01 Veiklos dokumentai Partizano Petro Petkevičiaus raštelis, po apiplėšimo paliktas Biržų aps. Zabiškių k. kooperatyvo parduotuvėje 1948-09-30 Veiklos dokumentai Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės vado įsakymas Mindaugo ir Gedimino rajonų vadams, draudžiantis naikinti partizanų likviduojamų asmenų asmens dokumentus 1948-09-28 Veiklos dokumentai Žemaičių apygardos vado Vytauto (slap.) laiškas Šatrijos rinktinės vadui Ignui Šapkūnui-Buržujui dėl tarpusavio ryšio palaikymo ir kt. 1948-09-27 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado Kazio Grebliko-Sakalo 1948-09-25 įsakymas Nr. 32 dėl rinktinės partizanų žūties ir išbraukimo iš partizanų sąrašų. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1948-09-25 Veiklos dokumentai