Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 2817
Tauro apygardos vado Leono Taunio-Kovo 1945-08-22 įsakymas Nr. 1 (operacinės srities) dėl apygardos veiklos uždavinių, apygardos ir jos rinktinių veikimo teritorijų, apygardos ryšių su jos rinktinėmis ir apygardos kaimynystėje veikiančiais Lietuvos partizanų junginiais, rinktinių apsirūpinimo ginklais, šaudmenimis, vaistais bei kitais reikmenimis, aktyvios kovos su NKVD kariuomene vengimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Leono Taunio-Kovo 1945-09-06 įsakymas Nr. 2 (operacinės srities) dėl aktyvių kovos veiksmų ir kitokios rinktinių veiklos trukdant priešo vykdomą gyventojų trėmimą, apygardos ryšių su jos rinktinėmis, sudėjusių ginklus kovotojų darbo partizanų naudai ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Leono Taunio-Kovo 1945-09-13 įsakymas Nr. 3 dėl partizanų paskyrimo, atleidimo iš pareigų, tarnybinės drausmės laikymosi, kuopų ir būrių sanitarų skyrimo, žinių apie rinktinių turimas vaistų bei tvarsliavos atsargas pateikimo apygardos štabui ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Leono Taunio-Kovo 1945-09-13 įsakymas Nr. 4 dėl Rugsėjo 29-osios (Tautos solidarumo ir vienybės šventės) šventimo, partizanų paskyrimo, ištraukų iš rinktinių vadų rašomų operacinės veiklos dienoraščių teikimo apygardos štabui, tarnybinės drausmės laikymosi, viešųjų užrašų rusų k. naikinimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Leono Taunio-Kovo 1945-10-07 įsakymas Nr. 3 (operacinės srities) dėl miestų ir miestelių puolimo operacijų vykdymo 1945 m. spalio 18, 20 ir 21 d. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Leono Taunio-Kovo 1945-11-01 įsakymas Nr. 6 dėl partizanų paskyrimo, į nelaisvę patekusių partizanų atleidimo iš pareigų ir tarnybinės drausmės laikymosi. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Zigmo Drungos-Mykolo Jono 1946-01-23 įsakymas Nr. 7 dėl antirinkiminės veiklos ir bolševikinio aktyvo likvidavimo. Nuorašas Nuorašas darytas 1949–1950 m. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Zigmo Drungos-Mykolo Jono 1946-01-31 įsakymas Nr. 8 dėl Stirnos rinktinės pavadinimo pakeitimo, partizano Siaubo (slap.) slapyvardžio pakeitimo, partizanų paskatinimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949–1950 m. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Zigmo Drungos-Mykolo Jono 1946-02-20 įsakymas Nr. 4 dėl partizanų veiksmų trukdant gyventojų trėmimą. Nuorašas Nuorašas darytas 1949–1950 m. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Zigmo Drungos-Mykolo Jono 1946-02-20 įsakymas Nr. 9 dėl partizanų paskatinimo, piniginių lėšų paskirstymo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949–1950 m. Veiklos dokumentai