Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 1408
Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago apygardos vadui Dominykui Jėčiui-Ąžuoliui 1946-10-29 siųstos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1946 m. spalio mėn. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-10-29 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono skyrininko Audros (slap.) raportas būrio vadui apie sulaikytą [MVD slaptąjį bedradarbį] Joną Deką 1946-10-24 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 2-ojo būrio vado Vinco Ivanausko-Gegučio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siųstos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1946 m. spalio mėn. 1946-10-23 Veiklos dokumentai [Dainavos apygardos Merkio rinktinės] 1-ojo bataliono partizanų karo lauko teismo posėdžio, įvykusio 1946 m. spalio 23 d., protokolas 1946-10-23 Veiklos dokumentai [Dainavos apygardos Merkio rinktinės] 1-ojo bataliono partizanų karo lauko teismo posėdžio, įvykusio 1946 m. spalio 23 d., protokolas 1946-10-23 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago nurodymas [3-ojo bataliono] Valkininkų grupės vadui Antanui Radžiui-Šturmui išnagrinėti partizano Sakalo (slap.) bylą 1946-10-23 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono vado Edvardo Juknaičio-Petraičio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siųstos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1946 m. spalio mėn. 1946-10-19 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-10-18 nurodymas 2-ojo bataliono vadui [Edvardui Juknaičiui-Petraičiui] surengti partizano Ėglio (slap.) karo lauko teismą. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-10-18 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago nurodymas karo lauko teismo pirmininkui Edvardui Juknaičiui-Petraičiui ne vėliau kaip spalio 30 d. išnagrinėti partizano Ėglio (slap.) bylą 1946-10-18 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio vado rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siųstos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1946 m. spalio 1–15 d. 1946-10-16 Veiklos dokumentai