Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 2565
Nežinomo partizano laiškas Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Vaidoto [grupės vadui Jonui Kučinskui]-Spyruokliui, kuriame pranešama apie rinkimų eigą, partizanų veiksmus ir kt. 1949-01-13 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės laikraštis "Už tėvų žemę" Nr. 58 1949-01-12 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės laikraštis „Už tėvų žemę“, Nr. 59 1949-01-12 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Vakarų Lietuvos ir Pietų Lietuvos sričių vadai [Jurbarko aps. Eržvilko vls. Sniegoniškės k.] [1949-01-11] Fotodokumentai Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės vado įsakymas Mindaugo rajono vadui, įpareigojantis jį per savaitę apklausti naktį į 1949 m. sausio 1 d. rinktinės [štabo apsaugos dalinyje] įvykusio incidento liudininkus ir atvykti į rinktinės štabo ryšių punktą 1949-01-02 Veiklos dokumentai Lietuvos partizanų atsišaukimas, raginantis [1949-01-09] nedalyvauti [LSSR liaudies teismų] rinkimuose [Ne vėliau kaip 1949-01-09] Atsišaukimai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) kreipimasis į lietuvius, raginantis remti partizanus Ne anksčiau kaip 1949 m. Atsišaukimai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Pasižymėjimo lapo blankas Ne anksčiau kaip 1949 m. Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Pasižymėjimo lapo blankas Ne anksčiau kaip 1949 m. Veiklos dokumentai Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanai [1949 m.] Fotodokumentai