Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 1408
Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-11-01 nurodymai dalinių vadams Edvardui Juknaičiui-Petraičiui, Vincui Ivanauskui-Gegučiui, Jonui Krajauskui-Snaiperiui, Adolfui Baubliui-Vytui, Jonui Jakubavičiui- Rugiui ir Siaubui (slap.) dėl partizanų veiksmų sulėtinimo, tarpusavio ryšių saugumo užtikrinimo ir partizanų drausmės laikymosi ateinančios žiemos sąlygomis. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-11-01 Veiklos dokumentai LSSR KGB darbuotojų paimtos partizanų fotonuotraukos 1946–1948 m. Fotodokumentai Dainavos apygardos [Merkio rinktinės] partizanai Alytaus aps., Rudnios miške 1946 m. lapkritis Fotodokumentai Dainavos apygardos vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio 1946 m. [spalio] mėn. įsakymas Nr. 126 sp dėl Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago paskyrimo apygardos vado pavaduotoju. Nuorašas Nuorašas darytas 1946-11-01 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago įsakymas Nr. 8 dėl partizanų papeikimo ir įspėjimo 1946-11-01 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago raštas 1-ojo bataliono 1-ojo būrio vadui dėl partizanų Gegužės (slap.) ir Jurgino (slap.) nusikalstamos veiklos ir nurodymas supažindinti minėtus partizanus su šiuo raštu 1946-11-01 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado Jono Jakubavičiaus-Rugio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siųstos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1946 m. spalio mėn. 1946-11-01 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago įsakymas Nr. 7 dėl leidimo dėvėti sužeidimo juostelę, partizanų paskatinimo, papeikimo ir kt. 1946-10-31 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio vado Jono Krajausko-Snaiperio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siųstos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1946 m. spalio 16–31 d. 1946-10-31 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado pavaduotojo Adolfo Baublio-Vyto raportas rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui apie 1946 m. spalio 26 d. [Varėnos aps. Varėnos vls.] Matuizų k. parduotuvės prekių konfiskavimą 1946-10-29 Veiklos dokumentai