Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 2817
Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-08-15 įsakymas Nr. 24 dėl žuvusių kovos draugų atminimo, puskarininkio laipsnio suteikimo Birutės rinktinės vadui Juozui Lukšai-Skirmantui, partizanų paskatinimo, apdovanojimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-08-19 įsakymas Nr. 25 dėl karinio laipsnio suteikimo, partizanų apdovanojimo, paskatinimo ir Mokomosios kuopos prie Tauro apygardos štabo išformavimo. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-08-20 įsakymas Nr. 26 dėl partizanų paskyrimo, atleidimo iš pareigų, perkėlimo į kitus dalinius ir kai kurių apygardos statuto paragrafų pakeitimo. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-09-06 įsakymas Nr. 28 dėl partizanų paskatinimo, apdovanojimo, asmens dokumentų atėmimo iš apygardos kovotojų ir kovotojų supažindinimo su įsakymais apygardai. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-09-15 įsakymas Nr. 29 dėl žuvusių ir dingusių be žinios partizanų išbraukimo iš partizanų sąrašų, neleistino rinktinių štabų žvalgybos ir ūkio skyrių neveiklumo, tinkamo rinktinių vidaus ryšių bei rinktinių štabų ryšių su apygardos štabu sutvarkymo ir partizanų apdovanojimo. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-09-20 įsakymas Nr. 30 dėl visų apygardos dalinių vadų ir eilinių kovotojų nuolatinio dalyvavimo renkant žinias [apie priešą] ir išaiškinant bei naikinant bolševikinį aktyvą, iš priešo paimtų gėrybių paskirstymo principų ir partizanų bei pasyviųjų kovotojų apdovanojimo. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-09-25 įsakymas Nr. 31 dėl Šv. Arkangelo Mykolo dienos šventimo ir pasyviųjų kovotojų bei partizanų rėmėjų apdovanojimo. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-10-10 įsakymas Nr. 32 dėl žuvusių apygardos kapeliono Justino Lelešiaus-Grafo ir Birutės rinktinės laikinojo vado Jono Bulotos-Anbo išbraukimo iš partizanų sąrašų, Geležinio Vilko rinktinės 55-osios kuopos perdavimo Vytauto rinktinei, partizanų paskyrimo, atleidimo iš pareigų ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-10-16 įsakymas Nr. 33 dėl partizanų paskyrimo, įspėjimo, neleistinumo neatsakingai elgtis su ginklais ir sprogstamosiomis medžiagomis, žinių apie sovietų okupacinės valdžios nusikaltimus rinkimo ir partizanų rėmėjų apdovanojimo. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-10-26 įsakymas Nr. 34 dėl Vėlinių šventimo, apygardoje vykdomo informacinio propagandinio darbo (atsišaukimų, perspėjimų ir kt. dokumentų rengimo) decentralizacijos, apdovanojimo juostelių gaminimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai