Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 2565
Tauro apygardos Vytauto rinktinės partizanai Marijampolės aps. Liudvinavo vls., Dalgynės (Mozūrgirės) miške Tauro apygardos Vytauto rinktinės partizanai Marijampolės aps. Liudvinavo vls., Dalgynės (Mozūrgirės) miške Fotodokumentai Kęstučio apygardos Birutės rinktinės organizacinio sektoriaus nario Vacio Mockaus-Sapno laiškas partizanui Rimvydui (slap.) 1949-01-28 Veiklos dokumentai Lietuvos išsilaisvinimo kovos sąjūdžio (LIKS) Tarybos prezidiumo pirmininko Jono Žemaičio-Vytauto siunčiamų dokumentų sričių vadams lydraštis 1949-01-26 Veiklos dokumentai Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Mindaugo rajono vado 1949-01-25 įsakymas Nr. 1 dėl partizanų paskyrimo, atleidimo iš pareigų, žuvusių rinktinės narių atminimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949-01-25 Veiklos dokumentai Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės partizanės Klajūnės (slap.) [1948‒1949 m.] rаšinys „Laiškas iš Rusijos“. Nuorašas Nuorašas darytas 1949-01-21 Eilėraščiai, dainos, maldos Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės partizano Audros (slap.) [1948‒1949 m.] eilėraštis. Nuorašas Nuorašas darytas 1949-01-21 Eilėraščiai, dainos, maldos Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės partizano Audros (slap.) [1948‒1949 m.] eilėraštis. Nuorašas Nuorašas darytas 1949-01-21 Eilėraščiai, dainos, maldos Buvusio agitatoriaus prisiminimai apie 1949 m. sausio (dokumente - vasario) 9 d. ir 16 d. vykusius LSSR liaudies teismų rinkimus Alytaus apskrities Simno valsčiaus Angininkų apylinkėje Ne anksčiau kaip 1949-01-16 Veiklos dokumentai 1949 m. sausio 9 d. ir 16 d. vykusių LSSR liaudies teismų rinkimų miestuose apžvalga Ne anksčiau kaip 1949-01-16 Veiklos dokumentai Prisikėlimo apygardos 1949-01-15 leidinys „Neperiodinis Prisikėlimo apygardos P ir OSN biuletenis“, [Nr. 1]. Išrašas Išrašas darytas 1949 m. Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai