Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4007
Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės vado Vinco Daunoro-Ungurio raštelis Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vadui Algirdui Šermukšniui-Žilvinui [1953 m.] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės vado Vinco Daunoro-Ungurio Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vadui Algirdui Šermukšniui-Žilvinui siųsto laiško medžiaginis vokelis [1953 m.] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės vado Vinco Daunoro-Ungurio [1953 m.] Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės [štabui] siunčiamų atsišaukimų „Mielas jaunuoli!“ lydraštis [1953 m.] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Margio tėvūnijos partizano Vytauto Smolsko-Ąžuolo 1953 m. kalendorius [1953 m.] Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo pirmininko Jono Žemaičio-Vytauto užrašai [1953 m. sausis–gegužė] Veiklos dokumentai Lapelis su [Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės partizano Juozo Palubeckio-Simo] užrašais [1953 m.] Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės Vyčio tėvūnijos vado Klemenso Stačioko-Klemenso raportas apie MVD kariuomenės vykdytas kratas tėvūnijos veikimo teritorijoje 1952-12-30 Veiklos dokumentai Laikinai einančio Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado pareigas Algirdo Šermukšnio-Žilvino įsakymas Nr. 14 dėl žuvusių Dešinio tėvūnijos partizanų tarnybos pradžios laiko užskaitymo, partizanų įrašymo į rinktinės partizanų sąrašus ir išbraukimo iš jų ir kt. 1952-12-02 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės Vyčio tėvūnijos vado Klemenso Stačioko-Klemenso prašymas rinktinės vadui buvusį partizanų rėmėją Tetėną (slap.) laikyti aktyviuoju kovotoju nuo 1952 m. gegužės 5 d. 1952-11-16 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės Vyčio tėvūnijos vado Klemenso Stačioko-Klemenso raportas apie partizano Lakštingalos (slap.) pranešimo patvirtinimą 1952-11-16 Veiklos dokumentai