Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 2766
Laikinai einančio Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado pareigas Algirdo Šermukšnio-Žilvino įsakymas Nr. 12 dėl Pietų Lietuvos srities Organizacinio teismo 1952-07-27 sprendimų paskelbimo 1952-09-15 Veiklos dokumentai Laikinai einančio Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado pareigas Algirdo Šermukšnio-Žilvino įsakymas Nr. 10 dėl jo paskyrimo laikinai einančiu Geležinio Vilko rinktinės vado pareigas ir Pietų Lietuvos srities vado Sergijaus Staniškio-Vilties 1952-06-01 įsakymo Nr. 4, 1952-06-29 įsakymo Nr. 5, 1952-07-15 įsakymo Nr. 6, 1952-07-26 įsakymo Nr. 7, 1952-08-15 įsakymo Nr. 8 paskelbimo 1952-09-01 Veiklos dokumentai Laikinai einančio Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado pareigas Algirdo Šermukšnio-Žilvino įsakymas Nr. 11 dėl žuvusių partizanų išbraukimo iš rinktinės partizanų sąrašų, partizanų įrašymo į rinktinės partizanų sąrašus ir kt. 1952-09-01 Veiklos dokumentai Vyčių sąjungai organizuoti instrukcija Nr. 1 1952 m. Veiklos dokumentai Pietų Lietuvos srities vado Sergijaus Staniškio-Vilties pranešimas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo pirmininkui Jonui Žemaičiui-Vytautui apie prarastą siuntą 1952-08-31 Veiklos dokumentai Pietų Lietuvos srities vado Sergijaus Staniškio-Vilties laiškas Vakarų Lietuvos srities vadui [Antanui Bakšiui-Germantui] dėl Adolfo Ramanausko-Vanago tinkamumo eiti Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo pirmininko pareigas [1952-08-31] Veiklos dokumentai Pietų Lietuvos srities vado Sergijaus Staniškio-Vilties įsakymas Nr. 9 dėl laikinai ėjusio Dainavos apygardos vado Vinco Daunoro-Ungurio atleidimo iš pareigų ir Juozo Karpavičiaus-Medelio paskyrimo laikinai eiti Dainavos apygardos vado pareigas 1952-08-30 Veiklos dokumentai Pietų Lietuvos srities laikraštis „Partizanas“, Nr. 4 (29) 1952-08-25 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Pietų Lietuvos srities vado Sergijaus Staniškio-Vilties Vakarų Lietuvos srities vadui [Antanui Bakšiui-Germantui] siųstų spaudos leidinių, atsišaukimų ir LLKS drausmės statuto projekto lydraštis 1952-08-25 Veiklos dokumentai Partizanų priesaika 1952-08-24 Veiklos dokumentai