Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6149
Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-01-01 pranešimas 2-ojo bataliono vadui apie sprendimą dėl partizanų Žilvičio (slap.), Antano Ivanausko-Šturmo, Žiedo (slap.), Stasio Klimašausko-Genio ir Prano Ivanausko-Bevardžio nusižengimo. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-01-01] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-01-01 pranešimas 2-ojo bataliono vado adjutantui gavus Partizanų fondo nuostatų projektą. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-01-01] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago pranešimas partizanams Žilvičiui (slap.), Antanui Ivanauskui-Šturmui, Pranui Ivanauskui-Bevardžiui, Žiedui (slap.) ir Stasiui Klimašauskui-Geniui apie jiems reiškiamą papeikimą ir įspėjimą 1947-01-01 Veiklos dokumentai Nenustatyto [Dainavos apygardos Kazimieraičio apygardos partizano] apybraiža „Yra pasaulyje šalis...“ [1947 m.] Veiklos dokumentai Nenustatyto [Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės partizano] straipsnis medicinos klausimais „Būdamas pats ne medikas...“ [1947 m.] Veiklos dokumentai Nenustatyto [Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės partizano] straipsnis švietimo klausimais [1947 m.] Veiklos dokumentai Nenustatyto [Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės partizano] apybraiža „Viena diena lietuviškame kaime“ [1947 m.] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono partizanų surinktų aukų lapai Nr. 7, 8, 9 ir 10 1947 m. sausis–rugpjūtis Veiklos dokumentai Nenustatyto [Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės partizano] apybraiža „Iš tremtinių pasakojimų“ [1947 m.] Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Lokio rinktinės Vyties kuopos partizanai Ne vėliau kaip 1947 m. spalis Fotodokumentai