Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6149
Pietų Lietuvos srities vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio įsakymas Nr. 17 dėl partizanų paskatinimo ir kt. [1947 m. sausis] Veiklos dokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado Vytauto Gavėno-Vampyro 1947-01-01 įsakymas Nr. 31 dėl Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1946-12-31 įsakymo Nr. 40 paskelbimo, rinktinės partizanų skyrimo į pareigas ir Ūkio būrio prie Vytauto rinktinės štabo įsteigimo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-01-01 Veiklos dokumentai 1947 m. į užsienį siųstų dokumentų sąrašas. Nuorašas Nuorašas darytas 1947–1948 m. Veiklos dokumentai Bendrojo demokratinio persitvarkymo sąjūdžio (BDPS) ginkluotųjų pajėgų štabų statuto projekto išrašas Išrašas darytas [1947–1948 m.] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos laikraščio „Svobodnoje slovo“ („Laisvasis žodis“) pavadinimo eskizas [1947-1952 m.] Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Jungtinės Kęstučio apygardos vadovybė 1947 m. Fotodokumentai Jungtinės Kęstučio apygardos vadovybė 1947 m. Fotodokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-01-01 laiškas [partizanui Vytautui Jakavoniui]-Sniegučiui dėl jo kūrybos publikavimo laikraštyje „Mylėk Tėvynę“. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-01-01] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-01-01 prašymas 3-ojo bataliono vado pavaduotojui pranešti nuo kada partizanas Genys (slap.) eina skyrininko pareigas. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-01-01] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-01-01 pranešimas 2-ojo bataliono vado pavaduotojui apie NKVD provokacijas. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-01-01] Veiklos dokumentai