Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 7702
Tauro apygardos vado Zigmo Drungos-Mykolo Jono 1946-06-01 įsakymas Nr. 18 dėl partizanų paskyrimo, pernelyg pasyvaus Žalgirio rinktinės Katino kuopos bei kitų dalinių veikimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-06-01 Veiklos dokumentai Tauro apygardos laikraštis „Laisvės žvalgas“, Nr. 6 (24) 1946-06-01 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai A apygardos Merkio rinktinės Merkinės bataliono karo lauko teismo 1946-06-01 sprendimas 1946-06-01 Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės Merkinės bataliono partizanų Vanago (slap.) ir Tėvelio (slap.) pasižadėjimas negerti degtinės, laikytis partizanų įstatymų ir tapti pavyzdingais partizanais 1946-06-01 Veiklos dokumentai [Dainavos apygardos] štabo laikraštis „Laisvės varpas“, Nr. 7(9) 1946-06-01 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai [Dainavos apygardos] štabo laikraštis „Laisvės varpas“, Nr. 7(9) 1946-06-01 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Dainavos apygardos Merkio rinktinės Druskininkų─Marcinkonių bataliono vado Edvardo Juknaičio-Petraičio pranešimas rinktinės vadui dėl siuntinių neatsiimančių Seirijų bataliono partizanų ryšininkų ir negauto naujo laikraščio „Laisvės varpas“ numerio 1946-05-30 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės Druskininkų─Marcinkonių bataliono vado Edvardo Juknaičio-Petraičio prašymas rinktinės vadui grąžinti rašomąją mašinėlę 1946-05-27 Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės Druskininkų-Marcinkonių bataliono vado Edvardo Juknaičio-Petraičio raštas rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui -Vanagui dėl partizanų mokymo pagal puskarininkių rengimo programą 1946-05-27 Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago raštas dalinių vadams, kuriame skelbiamos teismo procedūros taisyklės 1946-05-26 Veiklos dokumentai