Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 8547
Dainavos apygardos vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio Merkio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siunčiamos žinios apie partizanų veiksmus 1947 m. vasario mėn. 1947 m. kovas Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės laikraščio „Mylėk Tėvynę“ Nr. 3(8) paskirstymo planas 1947 m. [kovas] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono vado Edvardo Juknaičio-Petraičio pranešimas rinktinės vadui apie Gardino ir Druskininkų apylinkėse elgetaujančius ir grūdus supirkinėjančius atvykėlius iš Ukrainos ir Baltarusijos bei ginkluotus miško kirtėjus Varėnos aps. Marcinkonių vls. Dubo ir Piesčių k. 1947-02-28 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago [1947-02-28] nurodymas 2-ojo bataliono vadui [Edvardui Juknaičiui-Petraičiui] atvykti pas partizano Lokio (slap.) ryšininką. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-02-28] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos laikraštis "Laisvės rytas" Nr. 4 1947-02-28 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Geležinio Vilko grupės štabo Ryšių ir žvalgybos skyriaus viršininko Buroko (slap.) pranešimas Merkio rinktinės vadui apie partizanais apsimetančius [MGB] provokatorius 1947-02-28 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Daumanto 1947-02-25 įsakymas Nr. 11 dėl kautynėse žuvusių partizanų išbraukimo iš rinktinės partizanų sąrašų, partizanų apdovanojimo, atsarginių bunkerių įrengimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-02-25 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Daumanto įsakymas Nr. 11 dėl kautynėse žuvusių partizanų išbraukimo iš rinktinės partizanų sąrašų, padėkų, pagyrimų ir nuobaudų skyrimo, atsarginių bunkerių įrengimo, 5-osios kuopos perėjimo iš Geležinio Vilko rinktinės į Birutės rinktinę ir kt. 1947-02-25 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Daumanto 1947-02-25 įsakymas Nr. 11 dėl kautynėse žuvusių partizanų išbraukimo iš rinktinės partizanų sąrašų, padėkų, pagyrimų ir nuobaudų skyrimo, atsarginių bunkerių įrengimo, 5-osios kuopos perėjimo iš Geležinio Vilko rinktinės į Birutės rinktinę ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-02-25 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 2-ojo būrio 1-ojo skyriaus partizano Gegužės (slap.) prašymas būrio vadui leisti dėvėti Sužeidimo juostelę 1947-02-25 Veiklos dokumentai