Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6149
Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio įsakymas Nr. 1 partizanų dalinių vadams dėl grupės ir jos dalinių vidaus tvarkos, vadovavimo ir tarpusavio ryšių organizavimo, ūkio reikalų tvarkymo, pirmosios pagalbos sužeistiesiems teikimo ir kt. 1945-05-07 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės vado įsakymas Nr. 1 dėl mobilizuojamų partizanų skirstymo į batalionus, kuopas, būrius, skyrius ir grandis, partizanų kuopų ir būrių įvardijimo, batalionų, kuopų ir būrių vadų skyrimo tvarkos, operacijų vykdymo tvarkos, privalomo batalionų ir kuopų operacinės veiklos dienoraščių rašymo ir kt. 1945-05-07 Veiklos dokumentai Balys Dručkus Ne vėliau kaip 1945-05-02 Fotodokumentai Balys Dručkus Ne vėliau kaip 1945-05-02 Fotodokumentai Lietuvos laisvės armijos (LLA) [Kauno apygardos Kovo] apylinkės štabo atsišaukimas „Broliai lietuviai“, raginantis naujakurius, gavusius žemės iš okupacinės valdžios, padėti nuo sovietinės žemės reformos nukentėjusiems žemdirbiams nudirbti sėjos darbus 1945-04-30 Atsišaukimai Albinas Karalius 1945-04-11 Fotodokumentai Adolfas Eidimtas 1945-04-08 Fotodokumentai Lietuvos laisvės armijos (LLA) Šiaulių apygardos štabo Ryšių skyriaus viršininko Prano Valiuko-Žalvyrio laiškas LLA Šiaulių apygardos Radviliškio apylinkės (rinktinės) vadui Juozui Šereivai-Arvydui dėl laikraščio „Nežinomas kareivis“ spausdinimo 1945-04-08 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės armijos (LLA) Šiaulių apygardos Skroblo būrio vado Rimučio (slap.) raportas apie darbo organizavimą, Vanagų rėmimo komiteto (VRK) steigimo sunkumus 1945-04-07 Veiklos dokumentai Kazio Bartkaus-Kautmino raštelis apie ryšių su partizanų būriu užmezgimą [1945 m. balandis] Veiklos dokumentai