Naujienos

Pradžia

Vis dar tikintiems pasakojimais apie Lietuvos partizanų žiaurumą

Vis dar tikintiems pasakojimais apie Lietuvos partizanų žiaurumą

Pristatome Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) specialiosios grupės vado agento smogiko Rudolfo Ottingo-Kirvio 1948 m. gruodžio 3 d. raportą specialiųjų agentų smogikų grupių  vadovui Lietuvos SSR MGB 2-N valdybos 2 skyriaus 5 poskyrio viršininko pavaduotojui valstybės saugumo majorui Aleksejui Sokolovui.

Nuo nelaisvės slapstęsis Vokietijos kariuomenės kareivis Rudolfas Ottingas, 1946 liepos mėn. įstojo į Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės Sakalo kuopą. Per 1947 balandžio mėn. vykusią MGB karinę-čekistinę operaciją buvo suimtas ir išdavė 6 partizanų ryšininkus bei visus jam žinomus bunkerius, kuriuos šturmuojant, žuvo 4 partizanai, o vienas paimtas į nelaisvę. 1947 m. gegužės mėn. majoro A. Sokolovo buvo užverbuotas specialiosios grupės agentu smogiku slapyvardžiu Kirvis.

Majoras A. Sokolovas, kaip pasižymėjęs MGB specialiųjų grupių organizatorius, 1946 m. gegužės mėn. į Lietuvą buvo atsiųstas iš Vakarų Ukrainos. Jis sukūrė pirmąją centrinę agentų smogikų grupę ir jos veiklai vadovavo iki 1950 m. Jo vadovaujami agentai smogikai nužudė ir paėmė į nelaisvę  apie 150 partizanų, ištardė daug ryšininkų, rėmėjų, rezervistų.

Bendraukime Lietuvos partizanų dokumentų elektroniniame archyve (epartizanai.archyvai.lt), Lietuvos ypatingojo archyvo saugomų skaitmeninių vaizdų archyve (lyavaizdai.archyvai.lt) ir Lietuvos archyvų virtualių parodų portale (virtualios-parodos.archyvai.lt).

#Lietuvosypatingasisarchyvas #Lietuvosarchyvai #praeitis_ateičiai #Lietuvospartizanai